Novosti

20Oct

Obavještenje o poništenju Javnog oglasa br. 03-4537-1/20, od 15.10.2020. godine

Obavještvamo sve zainteresovane aplikante da je Uprava preduzeća na osnovu člana 21. Statuta Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 12/17), člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 8/19) i člana 3. Pravilnika o radu Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići - prečišćeni tekst, donijela Odluku o poništenju Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme br. 03-4537-1/20, od 15.10.2020. godine.

Poništeni javni oglas je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“, na web stranici preduzeća (www.spdzdk.ba),  na web stranici osnivača – Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) i web stranici Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (https://zdk-szz.ba).  

Poništenje Javnog oglasa se vrši iz razloga neizvijesnosti stanja na tržištu te je Uprava društva stava da se nisu stekli uslovi za upošljavanje radnika na neodređeno vrijeme.  

Kandidati koji su se prijavili na Javni oglas br. 03-4537-1/20, od 15.10.2020. godine, dokumentaciju kojom su aplicirali na isti, mogu preuzeti svakim radnim danom od 7:00 – 15:30 sati u prostorijama preduzeća.

Odluku o poništenju Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme br. 03-4537-1/20 od 15.10.2020. godine, možete preuzeti ovdje.