Novosti

15Oct

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME

Na osnovu članova 4. i  8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 8/19) i članova 2. i 6. Pravilnika o radu Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići – prečišćeni tekst, te na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno I određeno radno vrijeme broj: 03-4537/20 od 14.10.2020. godine raspisuje se:

J A V N I   O G L A S 

za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

I RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

1. UPRAVA PREDUZEĆA

KOMERCIJALNA SLUŽBA

1. Komercijalista II - 1 izvršilac

SLUŽBA ZA KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

1. Stručni saradnik za kadrovske poslove - 1 izvršilac

2. POSLOVNA JEDINICA "ŠUMARIJA OLOVO"

UPRAVA POSLOVNE JEDINICE

1. Projektant u šumarstvu - 4 izvršioca

2. Inženjer u šumarstvu - 5 izvršilaca

RADNA JEDINICA DUBOŠTICA

1.Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma - 1 izvršilac

3. POSLOVNA JEDINICA "ŠUMARIJA VAREŠ"

UPRAVA POSLOVNE JEDINICE

1. Inženjer u šumarstvu - 1 izvršilac

RADNA JEDINICA ZVIJEZDA

1. Tehnolog uzgoja zaštite i iskorištavanja šuma - 1 izvršilac

4. POSLOVNA JEDINICA "ŠUMARIJA KAKANJ"

1. Tehnolog iskorištavanja šuma - 1 izvršilac

2. Inženjer u šumarstvu - 1 izvršilac

5. POSLOVNA JEDINICA "ŠUMARIJA ZENICA"

1. Tehnolog za iskorištavanje šuma - 1 izvršilac

2. Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma - 1 izvršilac

3. Projektant u šumarstvu - 2 izvršioca

6. POSLOVNA JEDINICA "ŠUMARIJA ZAVIDOVIĆI"

1. Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma (RJ Vozuća) - 1 izvršilac

2. Projektant u šumarstvu - 2 izvršioca

3. Inženjer u šumarstvu - 2 izvršioca

7. POSLOVNA JEDINICA "ŠUMARIJA ŽEPČE"

1. Inženjer u šumarstvu - 1 izvršilac

8. POSLOVNA JEDINICA "ŠUMARIJA MAGLAJ"

2. Projektant u šumarstvu - 1 izvršilac

9. POSLOVNA JEDINICA "ŠUMARIJA TEŠANJ"

1. Tehnolog uzgoja i zaštite šuma - 1 izvršilac

II RADNI ODNOS NA ODREĐENO RADNO VRIJEME

Radni odnos za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme zasniva se u trajanju najduže do 3 mjeseca, izuzev za radno mjesto Tehnički sekretar pri Kabinetu uprave gdje se radni odnos zasniva do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

1. UPRAVA PREDUZEĆA

KABINET UPRAVE

1. Tehnički sekretar - 1 izvršilac

SLUŽBA ZA UZGOJ ŠUMA I SJEMENSKO-RASADNIČKU PROIZVODNJU

1. Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju i sekundarne šumske proizvode - 1 izvršilac

2. Referent za uzgoj šuma, sjemensko-rasadničku proizvodnju i sekundarne šumske proizvode - 1 izvršilac

SLUŽBA ZA ZAŠTITU I CERTIFICIRANJE ŠUMA

1. Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima - 1 izvršilac

2. Referent za izradu projekata prema fondovima - 1 izvršilac

2. POSLOVNA JEDINICA "ŠUMARIJA OLOVO"

UPRAVA POSLOVNE JEDINICE

1. Inženjer u šumarstvu - 1 izvršilac

2. Referent zaštite na radu i zaštite od požara - 1 izvršilac

3. Referent šumarstva - 3 izvršioca

4. Rasadničar - 1 izvršioca

RADNA JEDINICA OLOVO

1. Administrator-blagajnik - 1 izvršilac

2. Šumarski tehničar-klaser - 2 izvršioca

3. Šumarski tehničar primač-otpremač - 2 izvršioca

4. Magaciner-domar - 1 izvršilac

5. Vozač-pomoćnik radnik - 1 izvršilac

6. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 2 izvršioca

7. Sjekač-radnik u šumarstvu - 4 izvršioca

8. Radnik u šumarstvu - 10 izvršilaca

9. Kočijaš-pomoćni radnik - 3 izvršioca

RADNA JEDINICA SOLUN

1. Šumarski tehničar klaser - 1 izvršilac

2. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac

3. Sjekač-radnik u šumarstvu - 4 izvršioca

4. Radnik u šumarstvu - 5 izvršilaca

5. Kočijaš-pomoćni radnik - 4 izvršioca

RADNA JEDINICA DUBOŠTICA

1. Šumarski tehničar-klaser - 3 izvršioca

2. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac

3. Sjekač-radnik u šumarstvu - 6 izvršilaca

4. Radnik u šumarstvu - 8 izvršilaca

5. Kočijaš-pomoćni radnik - 2 izvršioca

RADNA JEDINICA GRAĐENJE I ODRŽAVANJE

1. Automehaničar - 3 izvršioca

2. Autolimar-varilac - 1 izvršilac

3. Vozač-pomoćni radnik - 2 izvršioca

4. Rukovaoc građevinskom mehanizacijom-pomoćni radnik - 2 izvršioca

5. Miner-kompresorista-pomoćni radnik - 1 izvršilac

6. Bravar-tokar - 1 izvršilac

3. POSLOVNA JEDINICA "ŠUMARIJA VAREŠ"

UPRAVA POSLOVNE JEDINICE

1. Inženjer u šumarstvu - 2 izvršioca

2. Referent šumarstva - 1 izvršilac

RADNA JEDINICA ZVIJEZDA

1. Administrator-blagajnik-magaciner - 1 izvršilac

2. Šumarski tehničar primač-otpremač - 3 izvršioca

3. Vozač-pomoćni radnik - 1 izvršilac

4. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 2 izvršioca

5. Sjekač-radnik u šumarstvu - 8 izvršilaca

6. Radnik u šumarstvu - 7 izvršilaca

7. Čuvar - 2 izvršioca

RADNA JEDINICA OKRUGLICA

1. Šumarski tehničar klaser - 1 izvršilac

2. Šumarski tehničar primač-otpremač - 4 izvršioca

3. Vozač-pomoćnik radnik - 1 izvršilac

4. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 2 izvršioca

5. Sjekač-radnik u šumarstvu - 8 izvršilaca

6. Radnik u šumarstvu - 6 izvršilaca

RADNA JEDINICA BUKOVICA

1. Administrator-blagajnik-magaciner - 1 izvršilac

2. Šumarski tehničar-klaser - 1 izvršilac

3. Šumarski tehničar primač-otpremač - 2 izvršioca

4. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 3 izvršioca

5. Sjekač-radnik u šumarstvu - 8 izvršilaca

6. Radnik u šumarstvu - 6 izvršilaca

RADNA JEDINICA GRAĐENJE I ODRŽAVANJE

1. Glavni majstor-defektator - 1 izvršilac

2. Automehaničar - 1 izvršilac

3. Autoelektričar - 1 izvršilac

4. Autolimar-varilac - 1 izvršilac

5. Bravar tokar - 1 izvršilac

6. Vozač-pomoćni radnik - 1 izvršilac

4. POSLOVNA JEDINICA "ŠUMARIJA VISOKO"

1. Šumarski tehničar-klaser - 1 izvršilac

2. Administrator-referent za obračun plaća-blagajnik-fakturista - 1 izvršilac

5. POSLOVA JEDINICA"ŠUMARIJA KAKANJ"

1. Stručni saradnik u šumarstvu - 1 izvršilac

2. Administrator-blagajnik - 1 izvršilac

3. Poslovođa iskorištavanja šuma - 1 izvršilac

4. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 2 izvršioca

5. Sjekač-radnik u šumarstvu - 13 izvršilaca

6. Automehaničar - 1 izvršilac

7. Vozač-pomoćni radnik - 1 izvršilac

6. POSLOVNA JEDINICA "ŠUMARIJA ZENICA"

1. Inženjer u šumarstvu - 2 izvršioca

2. Poslovođa održavanja - 1 izvršilac

3. Šumarski tehničar-klaser - 3 izvršioca

4. Šumarski tehničar primač-otpremač - 1 izvršilac

5. Referent fakturisanja-blagajnik - 1 izvršilac

6. Sjekač-radnik u šumarstvu - 2 izvršioca

7. Radnik u šumarstvu - 2 izvršioca

8. Pomoćni radnik - 1 izvršilac

9. Čistačica - 2 izvršioca

10. Čuvar - 1 izvršilac

7. POSLOVNA JEDINICA "ŠUMARIJA ŽEPČE"

1. Stručni saradnik u šumarstvu - 2 izvršioca

2. Šumarski tehničar-klaser - 1 izvršilac

3. Šumarski tehničar primač-otpremač - 2 izvršioca

4. Rasadničar-mašinista - 1 izvršilac

5. Rasadničar - 2 izvršioca

8. POSLOVNA JEDINICA "ŠUMARIJA ZAVIDOVIĆI"

1. Inženjer u šumarstvu - 2 izvršioca

2. Stručni saradnik za projektovanje - 1 izvršilac

3. Šumarski teničar-klaser - 10 izvršilaca

4. Šumarski tehničar primač-otpremač - 1 izvršilac

5. Poslovođa iskorištavanja šuma (RJ Kamenica) - 1 izvršilac

6. Magaciner - 1 izvršilac

7. Sjekač-radnik u šumarstvu - 5 izvršilaca

8. Radnik u šumarstvu - 2 izvršioca

9. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac

10. Poslovođa građenja - 1 izvršilac

11. Građevinski radnik - 2 izvršioca

12. Automehaničar - 1 izvršilac

13. Rasadničar - 3 izvršioca

14. Čistačica - 1 izvršilac

15. Pomoćni radnik - 1 izvršilac

16. Čuvar-štalar - 1 izvršilac

17. Vozač pomoćni radnik - 1 izvršilac

18. Rukovaoc građevinskom mehanizacijom-pomoćni radnik - 1 izvršilac

9. POSLOVNA JEDINICA "ŠUMARIJA MAGLAJ"

1. Stručni saradnik u šumarstvu - 2 izvršioca

2. Šumarski tehničar primač-otpremač - 1 izvršilac

10. POSLOVNA JEDINICA "ŠUMARIJA TEŠANJ"

1. Šumarski tehničar-klaser - 1 izvršilac

2. Šumarski tehničar primač-otpremač - 1 izvršilac

3. Pomoćni radnik - 2 izvršioca

11. POSLOVNA JEDINICASPOMENIK PRIRODE "TAJAN"

1. Referent u info centru - 1 izvršilac 

KRITERIJI ZA BODOVANJE:

Postupak izbora  za kandidate za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata koji će vršiti komisija koja ima za cilj da utvrdi personalne karakteristike i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta. Kandidat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5.

Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više i visoko obrazovanje postupak izbora se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i stručnom ispitu sa svakim kandidatom.

Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se sa jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kandidate ocjenjuje svaki član komisije dodjeljujući određen broj bodova najviše do 5 bodova.

Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgovora mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu.

Konačna ocjena kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje čini zbir bodova datih od svakog člana komisije, a za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje  konačnu ocjenu čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita.

Izuzetak čini radno mjesto “Referent šumarstva” gdje kao poseban uslov propisan BA-180ECTS-šumarski fakultet/odsjek šumarstvo/SSS-IV šumarski tehničar,  postupak  izbora kandidata vršit će se na način koji je propisan za visoko stručno obrazovanje. 

O vremenu i mjestu održavanja postupka izbora poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 dana prije održavanja ispita. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem.

Literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit:

Radno mjesto Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju i sporedne šumske proizvode:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13),

2. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikularnih vrsta drveta i grmlja (Službene novine FBiH broj: 71/05),

3. Pravilnik o načinu pakiranja, plombiranja i deklarisanju šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07),

4. Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07)

5. Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda

6. (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13).

Radno mjesto Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13),

2. FSC standardi za održivo gospodarenje šumama u BiH, FSC-STD-BiH-01-2019. godine

3. Šume Visoke zaštitne vrijednosti u Bosni i Hercegovini-Vodič za izdvajanje, gospodarenje i monitoring. WWF Adria, HCVF vodič 2017. 

Radno mjesto Komercijalista II:

1. Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 39/14),

2. Pravilnik o javnim nabavkama JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići,

3. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (Službeni glasnik BiH broj: 90/14),

4. Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ( Službeni glasnik BiH broj: 90/14),

5. Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 66/16),

6. Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude za izvršenje ugovora (Službeni glasnik BiH broj: 90/14).

Radno mjesto Stručni saradnik za kadrovske poslove:

1. Zakon o radu (Službene novine FBiH broj: 16/16; 89/18)

2. Pravilnik o radu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići

3. Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 13/18),

4. Zakon o zdravstvenom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18)

5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije radnicima i drugim licima angažovanim na radu (Službene novine Federacije BiH broj: 92/16).

Radno mjesto Projektant u šumarstvu:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). 

Radno mjesto Inženjer u šumarstvu:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13).

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13).

Radno mjesto Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13).

Radno mjesto Tehnolog iskorištavanja šuma:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13).

Radno mjesto Tehnolog uzgoja i zaštite šuma:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13).

Radno mjesto Stručni saradnik u šumarstvu:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13).

Radno mjesto Stručni saradnik za projektovanje:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). 

Radno mjesto Referent šumarstva:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). 

Radno mjesto Referent u info centru:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Zakon o proglašenju Spomenika prirode “Tajan” (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 3/08),

3. Pravilnik o unutarnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode “Tajan”,

4. Pravilnik o zaštiti upravljanju i održivom korištenju ribljeg fonda u vodotocima na području Spomenika prirode “Tajan”,

5. Pravilnik o uslovima i iznajmljivanja i upotrebe bicikala i opreme u Spomeniku prirode “Tajan”.

OPĆI USLOVI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI :  

1.Da je državljanin Bosne i Hercegovine

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih za radno mjesto na koje bude izabran.

DOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA OGLAS

1. Prijavu na oglas

2. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)

3. Potvrda o prebivalištu CIPS (original ili ovjerena kopija)

4. Diplomu o završenom obrazovanju (ovjerena kopija)

5. Potvrdu o radnom iskustvu ( original ili ovjerena kopija)

6. Ovjerena kopija vozačke dozvole za radna radna mjesta gdje je vozačka dozvola propisana kao poseban uslov

Jednom prijavom se može konkurisati na više radnih mjesta (precizno označiti radno mjesto, poslovnu jedinicu, radnu jedinicu).

NAPOMENE ZA KANDIDATE: 

Za oglašena radna mjesta nije predviđen probni rad. Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja je Šarić Edisa, sekretar društva.

Prijava na javni oglas mora biti potpisana od podnosioca prijave, u suprotnom će se smatrati neurednom prijavom.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavu na konkurs ne dostave traženu dokumentaciju, neće biti razmatrane. 

Kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljem kandidatu, dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Osnovna plaća je proizvod najniže neto plaće i koeficijenta složenosti poslova. Najniža neto plaća utvrđuje se u iznosu od 55% prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu za mjesečni fond od 176 sati te se koriguje za efektivni fond sati za tekući (obračunski) mjesec.

Prijave na oglas se mogu lično predati u Poslovnoj jedinici, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće

“Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići,

Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići,

72220 Zavidovići

(sa naznakom –NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS)

Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i putem web stranice preduzeća (www.spdzdk.ba), kao i na web stranici osnivača – Vlada Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba).

Oglas se dostavlja i u JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona najkasnije na dan objave u dnevnom listu, koja ga isti dan objavljuje na svojoj web stranici.

Prijava sa traženim dokumentima dostavlja se u roku od 8 dana od dana njegove posljednje objave.

Integralni tekst javnog oglasa sa detaljnim opisom pozicija koje su predmet aplikacija možete pogledati ovdje.