Novosti

23Sep

U toku realizacija isporuke ogrjeva za škole u ZDK

Iako u izmijenjenom obliku zbog pandemije korona virusa, na oduševljenje učenika, nova školska godina je počela i pred đacima su školski zadaci i obaveze koje moraju savladati.

Kako je jesen već na vratima a prvi snjegovi će ubrzo osniježiti gradove Zeničko – dobojskog kantona, JP“Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“, počelo je sa realizacijom isporuke ogrejva za škole u ZDK, kako bi mali i veliki školarci imali tople učionice.

Prema Ugovoru koji je zaključen sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, JP“Šumsko – privredno drušvo Zeničko – dobojskog kantona“ se obavezalo na isporuku 1.087 m3ogrjevnog drveta, a ogrjev će dobiti osnovne i srednje škole u gradovima Zeničko – dobojskog kantona, njih 51.  

Do sada je isporučeno oko 500 m3 ogrjevnog drveta od ugovorene obaveze a isporuke se vrše svakodnevno. Zastoj sa isporukom su imale PJ“Šumarija Zavidovići“ i PJ“Šumarija Maglaj“, jer se niko nije prijavio na, nekoliko puta raspisivani, tender za prevoz ogrjeva za škole, a prema potpisanom ugovoru preduzeće ima obavezu prevoza do škola, utovara, istovara kao i rezanja na potrebnu mjeru.

U toku sedmice, trebali bi biti riješeni problemi sa prevozom u ove dvije poslovne jedinice, što će početkom slijedeće sedmice omogućiti isporuku ogrjeva za škole u Maglaju i Zavidovićima. 

Kao i u godinama ispred nas, saradnja sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK je jako dobra, a kao i prethodnih godina, naš cilj je da sve učionice u kojima se izvodi nastava budu ugrijanje i spremene za zimu, kako bi se đaci mogli posvetiti školskim obavezama i postizanju što boljih rezultata.