Novosti

20Jul

Izgradnja mosta i sanacija puta u PJ"Šumariji Visoko"

Na području poslovne jedinice „Šumarije Visoko“, u toku je izgradnja mosta na kamionskom putu koji je i putna komunikacija iz pravaca Radovlja prema Kondžilu i Brezoviku. Radove izvodi, po tenderskom ugovoru, izvođač „Porobić“d.o.o. Zavidovići, a radovi na mostu će koštati 20.000 KM. Saobraćaj se odvija zaobilaznicom.

U toku je i rekonstrukcija dijela kamionskog puta iznad sela Džindići, kroz odjel 69. i 70. GJ“Kondžilo“. Sanacija puta će koštati 4.000 KM.