Novosti

19Mar

Zajednički sastanak o provođenju rastriktivnih mjera i mjera zaštite zbog novonastale situacije izazvane korona virusom

S obzirom na novonastalu situaciju  vezanu za dešavanja uzrokovana širenjem korona virusa, koja se direktno odražava na poslovanje većine poslovnih subjekata u zemlji i svijetu, pa tako i ovog preduzeća, jutros je održan sastanak Uprave preduzeća sa rukovodiocima poslovnih jedinica i službi u preduzeću.

Kako je ovo preduzeće povezano se drvoprerađivačkom industrijom, koja dobrim dijelom zavisi od inostranih tržišta, izvjesno je da će ograničavanje kretanja ljudi i roba, koje je donio veliki broj zemalja u Europi, imati ekonomske posljedice koje će zahvatiti i šumarski sektor, što je i bila jedna od glavnih tema satanka.  

Sastanak je vodio Generalni direktor, koji je upoznao prisutne sa trenutnim stanjem u preduzeću te odlukama koje je Uprava društva donijela kako bi se što efektivnije odgovorilo kako na zdravstvene, tako i na ekonomske izazove koje je pandemija postavila pred odgovorne u preduzeću.  

Uvažavajući preporuke nadležnih institucija, donesena je Odluka o proglašenju Vanrednog stanja u preduzeću, iz koje proizilaze dalje aktivnosti rukovodećeg kadra, koji će biti zadužen za adekvatnu preraspodjelu radnog vremena u preduzeću kao cjelini i definisanje načina prodaje drvnih sortimenata.

Osim Naredbe za uposlenike o sprječavanju širenja corona virusa (COVID – 19), koja je donesena prošle sedmice, u toku ove sedmice je donesena i Odluka o mjerama koje će se provoditi u narednom periodu a za čiju realizaciju će biti zaduženi rukovodioci poslovnih i radnih jedinica i rukovodioci službi.

Svi su saglasni da je zaštita radnika prioritet, te će se prema naredbama nadležnih institucija u skladu sa propisima iz oblasti zaštite na radu osigurati redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera u radnim i pomoćnim prostorijama, a koje, između ostalog, podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanje.

S obzirom na ovakvo stanje, Uprava društva je u stalnom zasijedanju a situacija će se, svakako pratiti iz dana u dan, te će se donositi uputstva i smjernice daljih djelovanja, koje će se koordinirati sa dešavanjima na terenu. Rukovodioci službi, poslovnih i radnih jedinica će se aktivno uključiti u dosljedno provođenje svih naloženih mjera.

Zaključak sastanka je da preduzeće nastavlja rad uz određene restriktivne mjere i mjere zaštite, te da je u ovakim situacijama neophodna zajednička saradnja kako bi se održala proizvodnja i posljedice svih dešavanje svele na minimum.