JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

22Nov

Javni poziv za nabavku potrošnog materijala za motorne pile, br. 89/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 07.12.2022.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-107-3-185/22 – Javni poziv za nabavku potrošnog materijala za motorne pile, br. 89/22, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene bez podjele na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma iznosi 45.344,00 KM, bez PDV-a.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 05.12.2022. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 07.12.2022. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka potrošnog materijala za motorne pile, Ponuda u postupku br. 89/22 – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 07.12.2022. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.