JAVNI POZIVI

05May

Obavijest - Licitacija br.07-PL/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 09.05.2022.

Obavještavamo Vas da je došlo do tehničke greške prilikom izrade tenderske dokumentacije za Javno nadmetanje br.07-PL/22. Naime, u lotu 4 za drvni sortiment bukva, u jediničnim početnim cijenama su greškom ostale cijene za hrast za II i III klasu, ali je obračun izvršen po cijenama za bukvu, tako da je ukupna cijena ispravna i ostaje nepromijenjena, kao i svi ostali uslovi javnog nadmetanja.

Molimo sve zainteresovane ponuđače, da ponudu za Javno nadmetanje br.07-PL/22, dostave na cjenovnim obrascima koje Vam dostavljamo u prilogu.

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje.