JAVNI POZIVI

06Jul

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga izvršenja predocjene i ocjene za FSC certifikat, br. 48/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 12.07.2021.

Na osnovu člana 69. stav (2), tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br.39/14), a shodno zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 05.07.2021. godine, Direktor društva donosi

Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga izvršenja predocjene i ocjene za FSC certifikat za potrebe Javnog preduzeća „Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, br. 48/21. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.