JAVNI POZIVI

20Apr

Javni poziv za nabavku sjemena crnog bora, br. 29-2/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 30.04.2021.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-1-37-3-56/21 – Javni poziv za nabavku sjemena crnog bora, br. 29-2/21, konkurentski po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma 750,00 KM bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 29.04.2021.godPonude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 30.04.2021. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka sjemena crnog bora, Ponuda u postupku br. 29-2/21  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 30.04.2021. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.