JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

16May

Javni poziv za nabavku građevinskog materijala, br. 37/23


DATUM ZAVRŠETKA: 05.06.2023.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-128-3-93/23 – Javni poziv za nabavku građevinskog materijala, br. 37/23, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene bez podjele na lotove.  

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora je 34.000,00 KM, bez PDV-a.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 31.05.2023. godine. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 05.06.2023. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka građevinskog materijala, Ponuda u postupku br. 37/23 – NE OTVARATI. 

Otvaranje ponuda će se obaviti 05.06.2023. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić - Avdić. 

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.