JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

13Mar

Javni poziv za nabavku usluga sistematskog i periodičnog pregleda radnika, br. 24/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 24.03.2023.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-2-60-3-36/23 – Javni poziv za nabavku usluga sistematskog i periodičnog pregleda radnika, br. 24/22, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene bez podjele na lotove. 

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora je 25.000,00 KM bez PDV-a. 

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 22.03.2023. godine. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 24.03.2023. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka usluga sistematskog i periodičnog pregleda radnika, Ponuda u postupku br. 24/23 – NE OTVARATI. 

Otvaranje ponuda će se obaviti 24.03.2023. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.