Novosti

28Apr

Apel Sindikata upućen nadležnim institucijama

Kako situacija s korona virusom (COVID - 19), ne jenjava, sve su izvjesnije ekonomske posljedice koje će ostaviti na privredu cijelog svijeta, pa tako i Bosne i Hercegovine. 

Svjesni činjenice da će se situacija odraziti i na poslovanje JP"Šumsko - privrednog društva Zeničko - dobojskog kantona", Sindikat preduzeća je uputio apel nadležnim institucijama, osnivaču preduzeća, Vladi Zeničko - dobojskog i Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko - dobojskog kantona za pomoć u saniranju negativnih posljedica izazvanih pojavom korona virusa. 

Apel Sindikata obajvljujemo u cjelosti.

Poštovani,

Razlog našeg obraćanja leži u činjenici da je ova situacija sa korona virusom (COVID – 19), ugrozila poslovanje šumsko privrednih društava,  grane od općeg interesa gdje se kontinuitet poslova  nebi smio prekinuti, s obzirom da bi ovakav postupak izazvao nesagledive posljedice.  

Problemi ovog preduzeća počinju sa ekonomskom krizom 2008-2009.godine. U ovom periodu, preduzeće pravi enormne gubitke od cca 10 miliona KM, sapšavajući posrnula preduzeća kao što su IP“KRIVAJA“, „KRIVAJA 1884“, ŠIP“STUPČANICA“, s obzirom da se ovim preduzećima isporučivala roba po znatno nižim cijenama (20%-25%), a sve u cilju kupovanja socijalnog mira a da apsurd bude veći u ovaj iznos ulazi i dug Vlade Federacije BiH od  213.358,59 KM. Gore navedenom su kumovale razne politike radi svojih ličnih intresa.

2012.godine i 2013. godine, bili smo suočeni sa velikim sušama, koje su prouzrokovale  masovno sušenje šuma  prouzrokovane edafskim i drugim predisponirajućim faktorima okoline (veliki požari, promjena klime, zagađenost okoline itd.), koji fiziološki slabe stabla do te mjere da ih napadaju i sekundarni biotički agensi.  Posljedica svega ovoga je da je preduzeće gotovo 50% sječivog etata  imalo kroz provođenje sanitarnih mjera a sve u cilju redukcije populacije potkornjaka što se ogledalo u preventivnim mjerama koje su obuhvatale sječu zaraženih stabala koja imaju manju tržišnu vrijednost čiji su troškovi eksplooatacije puno veći od redovnih sječa. Preduzeće je, pored šteta na drvnoj masi, imalo i ogromnih troškova na saniranju žarišta pokornjaka, nabake  zaštitnih sredstava, klopki, feromona  te je njihova primjena i angažovanje dodatne radne snage izazvalo značajna novčana sredstva.

U 2014. godini bili smo svjedoci velikih poplava, u kojima su stradali mostovi, putne komunikacije, stovarišta, mehanizacija, oprema  itd, koji su takođe  prouzrokovali dodatni utrošak neplaniranih finansijskih sredstava.

Kada je započeo privredni oporavak preduzeća, kreditno smo se zadužili kako bismo otpaltili nagomilane dugove i počeli sa redovnim servisiranjem svih obaveza, ali smo sada, s obzirom na novonastalu situaciju sigurni da nećemo biti u stanju izvršavati obaveze po kreditu bez Vaše pomoći. Pokrenut je proces nabavke mehanizacije tj. kupovina novih šumskih traktora jer su dosadašnji bili stari gotovo pola vijeka, prevoz radnika vršen je kombibusima  marke TAM iz osamdesetih godina prošlog vijeka, u kome su se zajedno prevozili radnici, nafta i naftni derivati. Danas su nabavljeni novi kombibusi za prevoz radnika kao i specijalna vozila za prevoz raznih goriva.                                                                                

Radnici ostvaruju svoja prava  koja su regulisana Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići i  Pravilnilnikom o radu, kao što su plaće, naknade, kao i ostala materijalna prava regulisana navedenim dokumentima.

Međutim, danas  kada smo suočeni sa pandemijom COVID-19 virusa, dolazi do poremećaja na tržištu, i dolazimo u situaciju sa smo u stanju osigurati ŠDS, ali nismo u stanju iste prodati a pogotovu naplatiti, stoga je upitno daljnje poslovanje bez pomoći kantona. Saznanja smo da  druge kantonalne vlade pomažu svoja šumska preduzeća, kao primjer navodimo Vladu TK i JP“Šume TK“.

Sindikat preduzeća sa svojim članstvom spreman je na određeme žrtve, martovska plata isplaćena je 80% , dok je sindikat predložio Upravi preduzeća smanjenje plata za  april i maj, radnici su iskoristili godišnji odmor iz 2019. godine koji se mogao koristiti  do 30.06 o.g., u toku je korištenje godišnjeg  odmora iz 2020. godine koji će kod većine radnika biti  iskorišten do kraja aprila.

Ovih dana ponovo smo suočeni i sa požarima, što će za posljedicu imati sušenje stabala i pojavu potkornjaka, te ukoliko nebi   promptno reagovali nabavkom klopki, feromona i angažovanjem ljudstva na doznaci i hitnom uklanjanju istih, bili bismo suočeni sa nesagledivim posljedicama .

Poštovani, nadamo se da ćete nam pomoći da sačuvmo JP“ŠPD ZDK“d.o.o Zavidovići, i cca 1000 radnih  mjesta, na stotine kooperanata, cjelokupan drvoprerađivački  sektor  ZDK –a, a napominjemo i da smo najveći snabdjevači celuloznim drvetom kompanije „Natron – Hajat“ d.o.o. Maglaj, dakle ne radi se samo o našim uposlenicima, nego o privredi cijelog Zeničko – dobojskog kantona.  

Treba napomenuti da preduzeće, na godišnjem nivou za PDV izdvaja cca 5 miliona KM, na osnovu poreza i doprinosa vezanim za plate uposlenih , na godišnjem nivou, cca 7 miliona, te naknade za šume i ostale nadoknade, od 1 do 1,5 miliona KM.

Zbog svega navedenog šaljemo apel svim nadležnim institucijama da sagledaju situaciju u kojoj se nalazimo, te dobro izvagaju sve pozitivne i negativne efekte koje će oni imati u budućnosti  ovog preduzeća, naših zaposlenika kao i prirodnog bogastva kojim gospodarimo i od kojeg mnogi žive. Apelujemo na Vladu  ZDK, našeg osnivača, da kod donošenja  odluka,  imate na umu da jedna pogrešna odluka ili ignorisanje našeg apela za pomoć,  može imati nesgledive posljedice za sve nas, pa i Vas, u našoj, evidentno neizvjesnoj budućnosti", stoji u dokumentu koji je proslijeđen na gore navedene adrese.