Novosti

06Sep

Delegacija šumarstva Republike Turske u prvoj zvaničnoj posjeti “Šumsko – privrednom društvu Zeničko – dobojskog kantona

Krajem mjeseca augusta, u prvoj zvaničnoj posjeti „Šumsko – privrednom društvu Zeničko – dobojskog kantona“, boravila je delegacija šumarstva Republike Turske.

Delegaciju od šest regionalnih direktora, predvodio je Veysel Kodalak, direktor Regionalne direkcije za šumarstvo Ankare. Osim gospodina Kodalaka, delegaciju su činili i Hüseyin Kayalci, Mustafa Levent Teroğlu, Ahmet Gündoğdu, Cemil Çavuşoğlu i Zülküf Kahraman.

Delegaciju kolega iz Turske, primili su generalni direktor, Jasmin Devedžić, izvršna direktorica za pravne poslove, Mahira Brkić i izvršni direktor za ekonomsko – finansijske poslove, Anto Perković.

Obzirom na program posjete, koji je obuhvatio područje gospodarenja poslovnih jedinica „Šumarije Olovo“ i „Šumarije Vareš“, u saradnji sa načelnikom općine Olovo, za goste je upriličen prijem u općini Olovo, gdje su upoznati sa historijom, znamenitostima i kulturom ovog grada, te aktivnostima koje se provode na jačanju ove društvene zajednice koje se tiču ulaganja u infrastrukturne projekte, razvoj turizma, te saradnje sa predstavnicima šumarstva na razvoju ove privredne grane.

Vođa delegacije, gospodin Kodalak, predstavio je organizaciju šumarstva u Republici Turskoj, te se zahvalio domaćinima na prijemu uz divnu konstataciju da je Bosna za njih druga država i da se u Bosni uvijek osjećaju kao kod kuće, što dovoljno govori o bratskom i prijateljskom odnosu ove dvije države.

Generalni direktor Devedžić je kazao da je šumarstvo u BiH, jedna od najperspektivnijih grana privrede, te da će razmjena iskustava u oblasti šumarstva imati veliki značaj kad je u pitanju primjena pozitivnih praksi u šumarstvu, i da zajednička saradnja može doprinijeti implementaciji različitih projekata koji mogu biti značajni za šumarstvo u cjelini.

Osvrnuo se i na različitosti u organizaciji, te potrebi za novim standardima kada je šumarstvo u pitanju, kao i ubrzavanju procesa koji usporavaju razvoj šumarstva, što se prvenstveno odnosi na potrebu za centralizacijom ove grane privrede i donošenje Zakona o šumama na nivou države.

Gosti su izrazili želju da se upoznaju sa načinom na koji se vrši gazdovanje šumama na području Bosne i Hercegovine, te su posjetili dva odjeljenja na planini Zvijezda, u kojima su završeni radovi, kao i sjemensku sastojinu jele i smrče. Na osnovu razgovora, utvrđeno je da su šume u Bosni i Hercegovini prirodnog porijekla, i kao takve mnogo otpornije na štetno djelovanje raznih štetnih faktora. Zaključeno je da su najveći faktor destabilizacije šuma na području Bosne i Hercegovine, ali i Republike Turske požari, te štete koje nastaju gradacijom populacije potkornjaka, i štetno djelovanje gljivičnih organizama.

Posebno interesovanje gostiju odnosilo se na minirana područja, aktivnosti koje se provode kako bi se izbjegle nesreće, te načine na koji se djeluje u područjima koja su minirana.

Nakon obilaska odjela u PJ “Šumariji Vareš“, program posjete je uključivao i obilazak kraljevskog grada „Bobovca“, sa historijskim osvrtom na značaj ovog srednjovijekovnog grada, nakon čega je napravljen kratak predah na „Seoskom imanju Ibrišimović“, gdje su se domaćini potrudili da za goste naprave tradicionalna bosanska jela i pokažu svu raskoš bosanskog gostoprimstva.

S obzirom da su gosti imali priliku vidjeti srce planine Zvijezde, fascinirala ih je netaknuta priroda i kvalitet šumskog bogatstva a domaćini su za kraj ostavili posjetu kovačkoj radnji „Stjepeljka“ u Očeviji.

Jedino u ovom selu, u cijeloj Evropi, i danas se topi i obrađuje željezo na srednjovjekovni, predindustrijski način, a cijeli proces kovanja željeza pokreće snaga vode.

Kovačije su tradicija ovoga kraja i kao takve su proglašene nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, a nalaze se i u turističkoj ponudi Vareša i atraktivne su za posjetioce iz cijelog svijeta.

Cjelodnevna posjeta turske delegacije završena je uručenjem prigodnih poklona gostima, bakroreza, sa simbolima bosanskohercegovačke kulturne baštine, a pokloni su uručeni i u ime načelnika općine Vareš.

Osim posjete ovom preduzeću, delegacija iz Turske je prisustvovala i održavanju „VI šumarijade FBiH“ u Tuzli.

Ova posjeta je imala za cilj povezivanje šumarstava dvije države i realizaciju zajedničkih projekata, a u planu je i bratimljenje „Šumsko – privrednog društva Zeničko – dobojskog kantona“ sa jednom od Regionalnih direkcija za šumarstvo Republike Turske.