JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

14Nov

Javni poziv za nabavku sjemena hrasta i jasena, br. 87/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 24.11.2022.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-1-102-3-174/22 – Javni poziv za nabavku sjemena hrasta i jasena, br. 87/22, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene sa podjelom na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 21.11.2022. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 24.11.2022. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka sjemena hrasta i jasena, Ponuda u postupku br. 87/22 – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 24.11.2022. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.