JAVNI POZIVI

20May

Javni poziv za nabavku kancelarijskog materijala - kopir papir, br.45/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 31.05.2022.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-1-43-3-67/22 – Javni poziv za nabavku kancelarijskog materijala – kopir papir, br.45/22, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma  je 16.000,00 KM bez PDV-a.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 29.05.2022. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 31.05.2022. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka kancelarijskog materijala – kopir papir, Ponuda u postupku br. 45/22 – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 31.05.2022. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.