JAVNI POZIVI

19May

Javni poziv za nabavku ulja za motorne pile, br.43/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 06.06.2022.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-42-3-66/22 – Javni poziv za nabavku ulja za motorne pile, br.43/22, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma  je 58.000,00 KM bez PDV-a.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 02.06.2022. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 06.06.2022. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka ulja za motorne pile, Ponuda u postupku br. 43/22 – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 06.06.2022. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.