JAVNI POZIVI

02Jul

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 07.07.2021.

Na osnovu člana 69. stav (2), tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br.39/14), a shodno zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 25.06.2021. godine, Direktor društva donosi

Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lotove  1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 , 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 41, 42, 44, 49.  (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lotove  9 i 10.  (Odluku možete preuzeti ovdje)

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br.39/14), a shodno zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 25.06.2021. godine, Direktor društva donosi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 5.(Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 11. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 45. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 13. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 14. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 7. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 29. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 30. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 31. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 32. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 33. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 34. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 20. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 15. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 27. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 48. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 46. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 47. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 43. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 37. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 36. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 38. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 15. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 40. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 46/21, za lot 39. (Odluku možete preuzeti ovdje)

Protiv ovih odluka može se uložiti žalba direktoru društva u roku od pet(5) dana od dana prijema odluke.