JAVNI POZIVI

29Apr

Javni poziv za nabavku guma za građevinsku mehanizaciju, br. 17-2/21


DATUM ZAVRŠETKA: 17.05.2021.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-41-3-62/21 – Javni poziv za nabavku guma za građevinsku mehanizaciju, br. 17-2/21, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora 45.537,56 KM, bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 14.05.2021.godPonude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 17.05.2021. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka guma za građevinsku mehanizaciju, Ponuda u postupku br. 17-2/21  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 17.05.2021. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.