JAVNI POZIVI

28Apr

Javni poziv za nabavku usluga sistematskog i periodičnog pregleda radnika, br. 36/21


DATUM ZAVRŠETKA: 10.05.2021.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-2-40-3-61/21 – Javni poziv za nabavku usluga sistematskog i periodičnog pregleda radnika, br. 36/21, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora 6.480 KM, bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 08.05.2021.godPonude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 10.05.2021. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka usluga sistematskog i periodičnog pregelda radnika, Ponuda u postupku br. 36/21  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 10.05.2021. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.