JAVNI POZIVI

22Feb

Javni poziv za nabavku rezervnih dijelova za traktro LKT 81-T, br.15/21


DATUM ZAVRŠETKA: 05.03.2021.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-16-3-27/21 – Javni poziv za nabavku rezervnih dijelova za traktor LKT 81-T, br. 15/21, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma 45.000,00 KM bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 03.03.2021.godPonude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 05.03.2021. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka rezervnih dijelova za traktor LKT 81-T, Ponuda u postupku br. 15/21  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 05.03.2021. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.