JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

12Feb

Ispravka računske greške u tenderskoj dokumentaciji za Javno nadmetanje br. 02-PL/24

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 14.02.2024.

Obavještavamo Vas da je došlo do tehničke greške prilikom izrade tenderske dokumentacije za Javno nadmetanje br.02-PL/24. Naime, u Lotu 8PJ “Šumarija“ Vareš, G.J. “GTB” odjel 132, uočene su računske greške koje su u konačnici utjecale na samu vrijednost lota, kao i vrijednost garancije koja se plaća za učestvovanje na navedenom lotu.  

S obzirom na gore navedeno, u prilogu Vam šaljemo ispravljenu tendersku dokumentaciju za Javno nadmetanje br. 02-PL/24. Ispravke koje su izvršene su označene crvenom bojom. 

Ostali Uslovi Javnog nadmetanja ostaju nepromijenjeni.  

Molimo sve zainteresovane ponuđače, da ponudu za Javno nadmetanje br.02-PL/24, dostave na ispravljenom cjenovnom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 14.02.2023. godine do 10:00 sati na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom LICITACIJA, broj: 02 - PL/24 – Prodaja šumskih drvnih sortimenata „na paritetu tvrdi put“ – NE OTVARATI.

Tendersku dokumentaciju sa ispravkom možete preuzeti ovdje.