JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

06Feb

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sječe i izvoza drvnih sortimena, br. 102/23 za Lot - 11

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 16.02.2024.

Na osnovu člana 69. stav 1. pod b), stav 2. pod d) Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), direktor društva donosi, 

O  D  L  U  K  U

o poništenju postupka javne nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata za Lot-11, br. 102/23            

Na osnovu javnog poziva za nabavku broj: 102/23 – Usluge sječe i izvoza drvnih sortimenata,  za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda konstatovala da su na pomenuti javni poziv za Lot-11, prispjele dvije blagovremene ponude i to od ponuđača "Drvex" d.o.o. Žepče i "Inopluss" d.o.o. Kakaknj.

Najpovoljniju ponudu je dostavio ponuđača "Drvex" d.o.o. Žepče, te je u skladu s tim i donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Prvorangirani ponuđač je dostavio izjavu u kojoj odustaje od navedenog lota, nakon čega je zaključivanje ugovora ponuđeno drugorangiranom ponuđaču.

Međutim, i drugorangirani ponuđač je dostavio izjavu o odustajanju od Lota-11 pomenutog postupka.

Kako na navedeni lot nije prispjela niti jedna druga blagovremena ponuda, donesena je odluka o poništenju postupka javne nabavke za Lot - 11.

Odluku možete preuzeti ovdje.