JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

13Nov

Javni poziv za nabavku putničkog motornog SUV vozila, br. 83/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 01.12.2023.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-276-3-245/23 – Javni poziv za nabavku putničkog motornog SUV vozila, br. 83/23, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene bez podjele na lotove. 

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora 36.000,00 KM, bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 28.11.2023. godine. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 01.12.2023. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka putničkog motornog SUV vozila, Ponuda u postupku br. 83/23 – NE OTVARATI. 

Otvaranje ponuda će se obaviti 01.12.2023. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Mujanović Alma.     

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.