JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

13Feb

Obavijest zainteresovanim kupcima u postupku javnog nadmetanja br.03-PL/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 17.02.2023.

Obavještavamo Vas da je došlo do tehničke greške prilikom izrade tenderske dokumentacije za Javno nadmetanje br.03-PL/23. Naime, u lotu 3. naveden je pogrešan broj odjela i gospodarske jedinice, te umjesto što stoji odjel 204. GJ"Nemila - Bistričak", treba da stoji odjel 43. GJ"Nemila - Pepelari". Vrsta sortimenta, klasa, masa i početne cijene za navedeni lot ostaju nepromijenjeni, kao i svi ostali uslovi javnog nadmetanja.  

Molimo sve zainteresovane ponuđače, da ponudu za Javno nadmetanje br.03-PL/23, dostave na cjenovnim obrascima koje Vam dostavljamo u prilogu.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 17.02.2023. godine do 10:00 sati na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom LICITACIJA, broj: 03 - PL/23 – prodaja šumskih drvnih sortimenata „na paritetu tvrdi put“ – NE OTVARATI.

Tendersku dokumentaciju sa ispravkom možete preuzeti ovdje.