Novosti

17Sep

U Mostaru održana Konferencija pod nazivom: „EU projekti...

Korištenje EU fondova u kontekstu nove Strategije EU za Zapadni Balkan.

...

12Sep

Utopljavanje Upravne zgrade preduzeća...

Nakon obnove zgrada poslovnih jedinica, Uprava preduzeća je odlučila dio sredstava od...

04Sep

Sindikalna solidarnost je dio tradicije našeg preduzeća...

Sindikalno organizovanje u našem preduzeću aktivno je od samog osnivanja preduzeća i...

31Aug

Prezentacija rezultata glavne ocjene za certificiranje ŠGP...

Prezentaciju o rezultatima glavne ocjene za certificiranje ŠGP...

30Aug

Predstavnici UŠIT-a u posjeti Upravi preduzeća...

Predstavnici Udreuženja šumarskih inženjera i tehničara...

29Aug

Pozitivni poslovni rezultati su plod drugačijeg pristupa...

Poslovni rezultat kojim se može pohvaliti naše preduzeće u ovogodišnjem...

20Aug

Bajramska čestitka...

Poslovnim partnerima, predstavnicima društvene zajednice i svim vjernicima islamske...

10Aug

Postavljene nadstrešnice na izletištima Hrasno i Makve na...

U toku mjeseca augusta 2018. godine JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići (PJ...

02Aug

Posjeta kolegama u Srednjobosanskim šumama...

Dana 01.08.2018. god. u prostorijama Uprave Srednjobosanskih šuma u Donjem Vakufu,...

30Jul

Šumske ekosisteme treba očuvati za buduće generacije...

Uništavanje šuma, a koje shodno već rečenom, dovodi do smanjenja proizvodnje...

26Jul

Uspješno okončana prva faza za dobijanje FSC certifikata...

Višemjesečni napori tima za certifikaciju šuma za šumskogospodarsko...

19Jul

Obavještenje i poziv za poslovnu saradnju ...

Obavještavamo sve zainteresovane pravne subjekte sa područja Zeničko – dobojskog...

10Jul

U Mostaru održana radionica pod nazivom: „Priprema...

Dana 03. i 04.07.2018. godine u Tehnološkom parku Intera u Mostaru, održana je radionica...

09Jul

Organizacija speleološkog istraživanja "Speleokamp Tajan...

U periodu od 06. do 15.07.2018. godine, na području Parka prirode...

05Jul

Sanacija zgrade PJ "Šumarije Žepče"...

Osim ljepšeg eksterijera ova investicija je takođe doprinijela i utopljavanju prostorija...

04Jul

Odluka o poništenju javnog konkursa za izbor članova...

Na osnovu člana 18. Statuta Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo...

02Jul

„TAJAN –Tourism, Adventure, Joy, Attractions,...

Priroda koja oplemenjuje, koja uči i podučava, opominje i upozorava...

...

25Jun

Stručnom edukacijom do boljih poslovnih rezultata -...

Teme : Pravilna primjena propisanog sistema gospodarenja šumama i Klasifikacija...

22Jun

Javni konkurs za imenovanje članova Odbora za reviziju...

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka d) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH (Službene...

20Jun

Učešće ŠPD-a u projektu "Transparenta i odgovorna javna...

JP „ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, partner je Agenciji za razvoj EDA u...