Zenica

 

Šumarija Zenica

Travnička cesta 30 ,72000 Zenica

Tel/ 032 246 200

Fax/ 032 403 616

e-mail zenica@spdzdk.ba

Rukovodilac PJ. GSM +387603196733

 Rukovodilac P.J. Zihnet Muhić dipl.ing.šum

 

Upravna zgrada P.J je smještena u Zenici u ulici Travnička cesta 30, na putu koji iz Zenice vodi prema Vjetrenicama,dok se ispostava P.J nalazi u Nemili u blizini magistralnog puta M17.

P.J.“Šumarija“ Zenica sa 62 uposlena radnika bavi se šumsko-uzgojnim radovima i radovima na eksploatacuiji šuma na površini od 27.689,80 ha. Nalazi se u sastavu JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići. P.J „Šumarija“ Zenica gazduje na pet gospodarskih jedinica ( Babino-Gračanica, Đulanov potok,Stranjanska rijeka, Nemila-Pepelari i Nemila-Bistričak),koje pripadaju ŠGP „Krivajsko“

Pored dvije upravne zgrade raspolaže i sa dvije lijepo uređene šumarske kuće koje se uklapaju u prirodni ambijent ,jedna se nalazi u Šagovićima a druga u Sebuju.

Područje na kojem gazduje P.J Šumarija Zenica obiluje mnoštvom vodotoka koji razdvajaju veći broj uzvišenja sa jakim stranama, pokrivenim raznovrsnim šumskim vrstama drveća.Posebno se izdvajaju Tvrtkovac (1305m N.V) i Lisac (1302m N V ) koji nadziru čitavu gromadu ostalih manjih uzvišenja.