JAVNI POZIVI

JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 27.03.2020.

Javno nadmetanje br. 05-PL/20 (Prodaja drvnih sortimenata jele, smrče, crnog bora, hrasta i bukve "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 20.03.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 04-PL/20 - Prodaja drvnih sortimenata jele, smrče, crnog bora, hrasta i bukve, "na paritetu tvrdi put" - K O R E K C I J A

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 18.03.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 04-PL/20 (Prodaja drvnih sortimenata jele, smrče, crnog bora, hrasta, bukve, "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.02.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 03 - PL /20 (Prodaja drvnih sortimenata jele, smrče, bijelog bora, crnog bora, hrasta, bukve "na paritetu tvrdi put" - K O R E K C I J A

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 21.02.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 03 - PL /20 (Prodaja drvnih sortimenata jele, smrče, bijelog bora, crnog bora, hrasta, bukve "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 29.01.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 02-PL/20 ( Prodaja drvnih sortimenata jele, smrče, bijelog i crnog bora, hrasta i bukve, na "paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 07.01.2020.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 01-PL/20 (Prodaja drvnih sortimenata bukve"na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 09.12.2019.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje drvnih sortimenata gelerisanih trupaca, br. 25-PL/19

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 06.12.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 12-PS/19 ( Prodaja rezervnih dijelova i guma u magacinu poslovne jedinice "Šumarije Zavidovići")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 29.11.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 25-PL/19 (Prodaja drvnih sortimenata gelerisanih trupaca četinara)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 27.11.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 24-PL/19 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta i bukve "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 13.11.2019.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje rabljenih vozila i mašina, br. 11-PS/19

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 04.11.2019.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javnog nadmetanja br. 22-PL/19

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 01.11.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 23-PL/19 (Prodaja drvnih sortimenata  jele i smrče“kod panja”, od šumske krađe, u odjelu 52.GJ "Gorna Stavnja", PJ"Šumarija Vareš")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 31.10.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.11-PS/19, (Prodaja rabljenih vozila i mašina)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 29.10.2019.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku javnog nadmetanja br. 21-PL/19

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 25.10.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 22-PL/19 ( prodaja drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 25.10.2019.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javnog nadmetanja br. 10-PS/19

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 17.10.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 21-PL/19,(Prodaja drvnih sortimenata jele i smrče"na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 16.10.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 10-PS/19 (Prodaja priključnog vozila - niskonoseće prikolice - labudice)

Detaljnije