JAVNI POZIVI

JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.04.2018.

Javno nadmetanje br. 10–PL/18 - Prodaja drvnih sortimenata bukve “na paritetu tvrdi put” na području “Šumarije Zavidovići

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.04.2018.

Izvještaj o javnom nadmetanju br. 09-PL/18

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.04.2018.

Javno ndmetanje br. 06– PS/18

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 09.04.2018.

Javno nadmetanje br 09–PL/18 - Prodaja drvnih sortimenata bukve „na paritetu tvrdi put“ na području PJ Šumarija Olovo, Vareš, Kakanj i Tešanj

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 27.03.2018.

Javno nadmetanje broj 08-PL/18 – Prodaja hrasta „na paritetu tvrdi put“na području JP „ŠPD ZDK „d.o.o. Zavidovići

Detaljnije