JAVNI POZIVI

JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 06.08.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 08-Pl/18 (Prodaja rabljenog-prerađenog ulja)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 03.08.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 18-PL/16 (Prodaja drvnih sortimenata bukve i hrasta „na paritetu tvrdi put“)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 13.07.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje broj 17-PL/18

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 13.06.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 16-PL/18 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta i slučajnog užitka na

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 30.05.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 15-PL/18 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta i slučajnog užitka na "paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 22.05.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 14–PL/18 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta „na paritetu tvrdi put“na području JP „ŠPD ZDK „d.o.o. Zavidovići LOT-1).

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 18.05.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 13 - PL/16

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 18.05.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 13–PL/18 (Prodaja drvnih sortimenata bukve „na paritetu tvrdi put“ na području PJ Šumarije Olovo).

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 30.04.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 11–PL/18 - Prodaja drvnih sortimenata bukve i hrasta

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 30.04.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 12–PL/18 - Prodaja drvnih sortimenata “na paritetu tvrdi put” na području “Šumarije Zavidovići G.J.

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 23.04.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 07– PS/18 - Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.04.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 10–PL/18 - Prodaja drvnih sortimenata bukve “na paritetu tvrdi put” na području “Šumarije Zavidovići

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.04.2018.
ZATVORENO

Izvještaj o javnom nadmetanju br. 09-PL/18

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.04.2018.
ZATVORENO

Javno ndmetanje br. 06– PS/18

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 09.04.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br 09–PL/18 - Prodaja drvnih sortimenata bukve „na paritetu tvrdi put“ na području PJ Šumarija Olovo, Vareš, Kakanj i Tešanj

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 27.03.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje broj 08-PL/18 – Prodaja hrasta „na paritetu tvrdi put“na području JP „ŠPD ZDK „d.o.o. Zavidovići

Detaljnije