JAVNI POZIVI

JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 20.02.2019.

Javno nadmetanje br. 03-PS/19 (prodaja sadnica bijelog bora i smrče)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 15.02.2019.

Javno nadmetanje br. 02-PL/19 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta na području JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 04.02.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.02-PS/19 (Prodaja otpisanih grla na području PJ „Šumarije Olovo“)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.01.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.01-PS/19 (Prodaja otpisanih grla na području PJ"Olovo")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 11.01.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 01-PL/19 (Prodaja drvnih sortimenata bukve na paritetu "tvrdi put" na području JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 28.12.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 23-PL/18 (Prodaja drvnih sortimenata bukve „na paritetu tvrdi put“na području JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 20.12.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 22-PL/18 (Prodaja drvnih sortimenata „na paritetu tvrdi put“ na području PJ"Šumarije Zavidovići" i PJ"Šumarije Olovo", minirani odjeli)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 22.10.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 11- PS/18 (Prodaja rabljenih radijatora LOT-1, LOT-2 i otpisanih grla LOT-3)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 12.10.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.21-PL/18 (Prodaja drvnih sortimenata bukve i hrasta „na paritetu tvrdi put“)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 26.09.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.10-PS/18 (Prodaja otpisanih grla na području PJ "Olovo")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 23.08.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.20-PL/18 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta na paritetu "tvrdi put" na području PJ Vareš i PJ Tešanj)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 17.08.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje broj 19-PL/18 - Prodaja drvnih sortimenata”na paritetu tvrdi put” na području Šuamarija Žepče

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 17.08.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje broj 09-PS/18 - Prodaja rabljenog (prerađenog) ulja

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 06.08.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 08-Pl/18 (Prodaja rabljenog-prerađenog ulja)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 03.08.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 18-PL/16 (Prodaja drvnih sortimenata bukve i hrasta „na paritetu tvrdi put“)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 13.07.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje broj 17-PL/18

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 13.06.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 16-PL/18 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta i slučajnog užitka na

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 30.05.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 15-PL/18 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta i slučajnog užitka na "paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 22.05.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 14–PL/18 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta „na paritetu tvrdi put“na području JP „ŠPD ZDK „d.o.o. Zavidovići LOT-1).

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 18.05.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 13–PL/18 (Prodaja drvnih sortimenata bukve „na paritetu tvrdi put“ na području PJ Šumarije Olovo).

Detaljnije