JAVNI POZIVI

JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 14.06.2019.

Javno nadmetanje br. 14 - PL/19, prodaja bukve "na paritetu tvrdi put"

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 07.06.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 13 - PL/19, Prodaja drvnih sortimenata bukve"na paritetu tvrdi put"

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 31.05.2019.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača u postupku javnog nadmetanja br. 10-PL/19

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 30.05.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 12-PL/19, Prodaja drvnih sortimenata”na paritetu tvrdi put” na području PJ „Šuamarije Zavidovići“ G.J. “Gostovići” odjel 166

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 28.05.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 11-PL/19 (Prodaja drvnih sortimenata bukve na "paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 22.05.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 10-PL/19 (Prodaja drvnih sortimenata bukve na "paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 20.05.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 09-PL/19 (Prodaja drvnih sortimenata bukve „na paritetu tvrdi put“)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 03.05.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 08-PL/19, prodaja drtvnih sortimenata na paritetu "tvrdi put"

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 18.04.2019.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javnog nadmetanja br. 07-PL/19

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 16.04.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 06-PS/19, Prodaja metalnog otpada i rabljenih akumulatora

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 12.04.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 05-PS/19, Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda (ljekovito bilje, šumski plodovi i gljive)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 08.04.2019.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje DS-a putem licitacije, br. 06-PL/19

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 08.04.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.07-PL/19 (Prodaja drvnih sortimenata bukve, "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 28.03.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 06-PL/19 Prodaja drvnih sortimenata ”na paritetu tvrdi put”  na području „Šumarija Vareš“ LOT-1 G.J. “Gornja Trstionica Bukovica“ odjel 129

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.03.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 05-Pl/19 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 13.03.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 04-PS/19, Prodaja sadnica bijelog bora i smrče

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 26.02.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 04-PL/19 (Prodaja drvnih sortimenata bukve na "paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 25.02.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 03-PL/19 (Prodaja drvnih sortimenata bukve na "paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 20.02.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 03-PS/19 (prodaja sadnica bijelog bora i smrče)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 15.02.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 02-PL/19 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta na području JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići)

Detaljnije