JAVNI POZIVI

JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 18.04.2019.

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javnog nadmetanja br. 07-PL/19

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 16.04.2019.

Javno nadmetanje br. 06-PS/19, Prodaja metalnog otpada i rabljenih akumulatora

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 12.04.2019.

Javno nadmetanje br. 05-PS/19, Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda (ljekovito bilje, šumski plodovi i gljive)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 08.04.2019.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje DS-a putem licitacije, br. 06-PL/19

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 08.04.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.07-PL/19 (Prodaja drvnih sortimenata bukve, "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 28.03.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 06-PL/19 Prodaja drvnih sortimenata ”na paritetu tvrdi put”  na području „Šumarija Vareš“ LOT-1 G.J. “Gornja Trstionica Bukovica“ odjel 129

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.03.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 05-Pl/19 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 13.03.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 04-PS/19, Prodaja sadnica bijelog bora i smrče

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 26.02.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 04-PL/19 (Prodaja drvnih sortimenata bukve na "paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 25.02.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 03-PL/19 (Prodaja drvnih sortimenata bukve na "paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 20.02.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 03-PS/19 (prodaja sadnica bijelog bora i smrče)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 15.02.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 02-PL/19 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta na području JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 04.02.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.02-PS/19 (Prodaja otpisanih grla na području PJ „Šumarije Olovo“)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.01.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.01-PS/19 (Prodaja otpisanih grla na području PJ"Olovo")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 11.01.2019.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 01-PL/19 (Prodaja drvnih sortimenata bukve na paritetu "tvrdi put" na području JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 28.12.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 23-PL/18 (Prodaja drvnih sortimenata bukve „na paritetu tvrdi put“na području JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 20.12.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 22-PL/18 (Prodaja drvnih sortimenata „na paritetu tvrdi put“ na području PJ"Šumarije Zavidovići" i PJ"Šumarije Olovo", minirani odjeli)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 22.10.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 11- PS/18 (Prodaja rabljenih radijatora LOT-1, LOT-2 i otpisanih grla LOT-3)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 12.10.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.21-PL/18 (Prodaja drvnih sortimenata bukve i hrasta „na paritetu tvrdi put“)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 26.09.2018.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.10-PS/18 (Prodaja otpisanih grla na području PJ "Olovo")

Detaljnije