JAVNI POZIVI

JAVNE NABAVKE
Datum objave: 06.12.2019.

Javni poziv za nabavku veterinarskih usluga

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 06.12.2019.

Javni poziv za nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 04/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 05.12.2019.

Javni poziv za nabavku potrošnog materijala za motorne pile, br. 05/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 03.12.2019.

Javni poziv za nabavku guma za šumske traktore, br.04/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 03.12.2019.

Javni poziv za nabavku traktorskih lanaca, br. 03/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 29.11.2019.

Javni poziv za nabavku usluga rada građevinske mehanizacije, br. 72-2/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 29.11.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za LKT81-T traktor

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 27.11.2019.

Javni poziv za nabavku usluga zimskog održavanja puteva, br.80/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 27.11.2019.
ZATVORENO

Dopuna poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 74/19 (dodatni br. lotova)

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 22.11.2019.

Javni poziv za nabavku stočne hrane, zobi i kukuruza, br. 02/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 22.11.2019.

Javni poziv za nabavku pločica za numeraciju, br. 01/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 19.11.2019.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača (lot - 2) i poništenju postupka javne nabavke (lot -1), u postupku nabavke guma za putnička vozila i šumski traktor, br. 91/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 18.11.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga sistematskog i periodičnog pregleda radnika, br. 78/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 18.11.2019.
ZATVORENO

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga rada građevinske mehanizacije za potrebe PJ"Šumarije Vareš" i PJ"Šumarije Zenica", br. 72/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 18.11.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku radova na izgradnji i sanaciji šumskih puteva u PJ"Šumariji Tešanj"

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 18.11.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 74/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 15.11.2019.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke LZS - radnih odijela, br. 89/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 12.11.2019.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke konja (1 par), br. 77-2/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 07.11.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku rezervnih dijelova za LKT traktore, br. 93-2/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 07.11.2019.
ZATVORENO

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke usluga dugoročnog kreditiranja, br. 60/19

Detaljnije