JAVNI POZIVI

JAVNE NABAVKE
Datum objave: 23.03.2020.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke dječijih bicikala, br. 35/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 19.03.2020.

Javni poziv za nabavku LZS - Odjeće i obuće, br. 37/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 17.03.2020.
ZATVORENO

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za Skip, Case i Fiat, br. 17/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 17.03.2020.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova na izgradnji biciklističke staze u PJ"SP TAJAN", br. 32/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 13.03.2020.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga dugoročnog kreditnog zaduženja, br. 60-2/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 13.03.2020.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kovačkog materijala i alata, br. 19-2/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 12.03.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za usluge servisiranja "EKO track"šumskih traktora, br.36/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 12.03.2020.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača i poništenju postupka javne nabavke šumsko - uzgojnih radova, br. 22/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 11.03.2020.
ZATVORENO

Dopuna javnog poziva za nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 28/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 11.03.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga dorade sjemena specificiranih za 2020.godinu, br. 30/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 10.03.2020.

Odluka o obustavljanju postupka nabavke usluga osiguranja motornih vozila, br. 12/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 10.03.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku dječijih bicikala, br. 35/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 10.03.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku sjemena šumskih vrsta drveća, br. 33/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 09.03.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku kancelarijskog materijala, br. 31/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 04.03.2020.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke usluga rada građevinske mehanizacije, br. 18/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 04.03.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku hemijskih zaštitnih sredstava i đubriva, br. 29/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 03.03.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za izgradnju biciklističke staze u PJ"Spomeniku prirode TAJAN", br. 32/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 03.03.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za usluge sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 28/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 28.02.2020.
ZATVORENO

Odluka o obustavljanju postupka nabavke usluga sanacije i izgradnje puteva u PJ"Šumariji Vareš"i PJ"Šumariji Tešanj", br. 14/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 28.02.2020.
ZATVORENO

Odluka o poništenju postupka javne nabavke guma za putnička vozila, br. 91-2/19

Detaljnije