JAVNI POZIVI

JAVNE NABAVKE
Datum objave: 08.10.2019.

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 62/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 02.10.2019.

Javni poziv za nabavku teretnog - terenskog kombinovanog vozila, br. 87/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 01.10.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku volova (1 par), br. 79-2/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 25.09.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku građevinskog materijala, br. 85/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 20.09.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku ulja za motorna vozila, br. 57-2/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 20.09.2019.
ZATVORENO

Dopuna poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 62/19 (dodatni br. lotova)

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 20.09.2019.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke čeličnih užadi - sajli, br. 55-2/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 16.09.2019.

Javni poziv za nabavku usluga osiguranja, bankarske i investicijske usluge - Dugoročno kreditno zaduženje, br. 60/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 13.09.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku niskonoseće prikolice, br. 83/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 12.09.2019.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova na sanaciji mostova Župeljeva, Stošnica, Buretina, Kondžilo i Vojnica, br. 50/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 12.09.2019.
ZATVORENO

Odluka o poništenju postupka javne nabavke vozila za PJ"Šumariju Tešanj", br. 73/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 11.09.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br.62/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 09.09.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku konja (1 par), br. 77/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 09.09.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku volova (1 par), br. 79/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 05.09.2019.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnjijeg ponuđača u postupku nabavke usluga prevoza ogrjeva za škole, br. 52-2/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 02.09.2019.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača (lot - 5) i poništenju postupka nabavke za lotove 1-6, u postupku nabavke usluga pošumljavanja - njega kultura, br. 56-1/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 29.08.2019.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku 54/19, Sječa i izvoz

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 29.08.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku uglja, br.75/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 27.08.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga certificiranja, br. 58/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 26.08.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku vozila, br. 73/19

Detaljnije