JAVNI POZIVI

JAVNE NABAVKE
Datum objave: 18.06.2019.

Odluka o usvajanju Žalbe ponuđača, i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke Rezervnih dijelova za LKT traktore, br. 51/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 14.06.2019.

Javni poziv za nabavku šumskih zglobnih traktora, br. 15/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 14.06.2019.

Javni poziv za radove na sanaciji mostova Buretina i Stošnica, br. 42/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 13.06.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (lot - 1 i lot - 3), i odluka o poništenju postupka javne nabavke (lot - 2 i lot - 4), u postupku nabavke betonskih cijevi i betona, br. 53/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 13.06.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga rada građevinske mehanizacije za PJ"Šumariju Žepče", br. 40/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 13.06.2019.

Javni poziv za nabavku rezervnih dijelova za TMB, br.41-3/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 11.06.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova za dovršenje tehnološkog puta u PJ"Šumariji Tešanj", br.38/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 11.06.2019.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke rezervnih dijelova za LKT traktore, br. 51/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 11.06.2019.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 34/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 11.06.2019.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge održavanja - popravke šumskih traktora, br. 26-2/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 03.06.2019.
ZATVORENO

Ispravka javnog poziva za nabavku usluga održavanja - popravke šumskih traktora, br. 26-2/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 30.05.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za radove na izgradnji mosta Kondžilo PJ“Šumarija Visoko“ i sanaciji puta Jastrebac GJ“Nemila – Bistričak“ PJ“Šumarija Žepče“, br. 30 /19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 30.05.2019.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja informacionog sistema IMEL BIS, za 2019.godinu, br. 36/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 27.05.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za usluge rada građevinske mehanizacije u PJ"Šumariji Žepče", br.40/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 21.05.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za usluge održavanja - popravke šumskih traktora, br. 26-2/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 21.05.2019.
ZATVORENO

Dopuna poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga u šumarstvu (34/19 Sječa i izvoz drvnih sortimenata)

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 16.05.2019.
ZATVORENO

Nabavka betonskih cijevi i betona, br.53/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 16.05.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za usluge održavanja IMEL BIS sistema za 2019 god., br. 36/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 13.05.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za usluge sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 34/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 09.05.2019.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku rezervnih dijelova za traktor LKT 81, br. 51/19

Detaljnije