JAVNI POZIVI

JAVNE NABAVKE
Datum objave: 14.08.2018.

Javni poziv broj 69/18 - Gume za šumske traktore

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 09.08.2018.

Javni poziv za nabavku LZS dvodijelnih odijela i zaštitnih kaciga br.67/18

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 03.08.2018.

Javni poziv - Zdravstvene i socijalne usluge u 2018.godini

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 03.08.2018.

Javni poziv za nabavku finansijskih usluga za dugoročno kreditno zaduženje preduzeća (usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge) br. 74/18, 

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 03.08.2018.

Javni poziv - Članarine strukovnim udruženjima u 2018.godini

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 03.08.2018.

Javni poziv - Članarine Privrednim komorama u 2018.godini

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 02.08.2018.

Javni poziv za nabavku LZS br. 65/18

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 26.07.2018.
ZATVORENO

Nabavka građevinskog materijala br. 63/18

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 25.07.2018.
ZATVORENO

Dopuna poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga u šumarstvu (61/18 sječa i izvoz drvnih sortimenata)

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 25.07.2018.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku 51- 2/18

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 18.07.2018.
ZATVORENO

Ispravka obavještenja br. 360-1-1-52-3-89/18

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 18.07.2018.
ZATVORENO

Javni poziv za usluge u šumarstvu (Sječa i izvoz) br. 61/18

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 18.07.2018.
ZATVORENO

Javni poziv za usluge održavanja IMEL BIS sistema za 2018. godinu, br. 74/18

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 17.07.2018.
ZATVORENO

Nabavka nasipnog materijala br. 59/18

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 12.07.2018.
ZATVORENO

Nabavka opreme za osmatranje i gašenje šumskih požara br. 57/18

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 12.07.2018.
ZATVORENO

Nabavka eksploziva i eksplozivnih sredstva br. 51-2/18

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 06.07.2018.
ZATVORENO

Nabavka rezervnih dijelova za kamione MAN br. 53/18

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 04.07.2018.
ZATVORENO

Javni poziv br. 360-1-1-51-3-86/18 - Rezervni dijelovi za Skip Case i Fiat

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 04.07.2018.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku 64/18 - Sječa i izvoz drvnih sortimenata

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 03.07.2018.
ZATVORENO

Javni poziv br. 360-1-3-50-3-83/18 - Radovi na sanaciji šumskih puteva u GJ Tešanjka

Detaljnije