JAVNI POZIVI

JAVNE NABAVKE
Datum objave: 02.07.2020.

Javni poziv za nabavku usluga transporta ogrjevnog drveta za škole, br. 54/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 30.06.2020.
ZATVORENO

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja za 2019. godinu, br. 26-3/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 26.06.2020.

Javni poziv za nabavku rezervnih dijelova za motorne pile, br. 41-2/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 25.06.2020.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga održavanja "IMEL BIS"sistema za 2020. godinu, br. 52/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 25.06.2020.

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke usluga sanacije i izgradnje puteva u PJ“Šumariji Vareš“, PJ“Šumariji Tešanj“ i PJ"Šumariji Kakanj" ,br.14-2/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 16.06.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga kontrole proizvodnje sjemenskog i sadnog materijala za 2020. godinu, br. 44-3/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 16.06.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga revizije za 2019.godinu, br.26-3/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 15.06.2020.
ZATVORENO

Korigovani obrazac za cijenu ponude u postupku nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 50/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 12.06.2020.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila Volkswagen i Škoda, br. 39/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 12.06.2020.
ZATVORENO

Odluka o poništenju i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke rezervnih diejlova za motorne pile br. 41/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 12.06.2020.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga održavanja i popravke vozila, br. 46/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 11.06.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga osiguranja motornih vozila br.12-2/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 11.06.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br.50/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 11.06.2020.
ZATVORENO

Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga dugoročnog kreditnog zaduženja, br. 60-2/19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 11.06.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga održavanja IMEL BIS sistema za 2020. godinu, br. 52/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 09.06.2020.
ZATVORENO

Rješenje o usvajanju Žalbe ponuđača  „GUMA M“ d.o.o. Mostar broj: 384-12-07/19V kao djelimično osnovane

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 05.06.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku guma za građevinsku mehanizaciju, br. 23-2/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 22.05.2020.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke guma za putnička vozila, br. 91 - 2 / 19

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 21.05.2020.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga servisiranja vozila "GAZ", br.42/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 15.05.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga održavanja i popravke šumskih traktora i vozila, br. 46-2/20

Detaljnije