Odbori

Nadzorni odbor preduzeća, konstituisan je u slijedećem sastavu:

 

Predsjednik, Nermin Kadrić

 

Članovi:

 Semir Degermendžić, član

Ermin Musa, član

Adaleta Bedak – Tahirović član

Dragan Prljić član