Novosti

26Mar

Dani vikenda posvećeni akcijama čišćenja i pošumljavanja

U danima proteklog vikenda, nastavljene su akcije posvećene očuvanju i zaštiti šuma. Nešto drugačiji koncept obilježavanja 21.marta, Međunarodnog dana šuma i 22. marta, Međunarodnog dana voda, proveden je u poslovnoj jedinici „Šumariji Tešanj“. Predvođeni rukovodiocem „Šumarije Tešanj“Samirom Smailbegović, dipl.ing.šum., uposlenici ove poslovne jedinice u saradnji sa lovačkim društvom „Kiseljak“iz Tešnja i članovima KUŠ – Odjeljenje Tešanj, 23.marta, organizovali su akciju čišćenja.

Akciju je podržala općina Tešanj, koja je obezbijedila plastične vreće za smeće, zaštitne rukavice za čišćenje i lunch paket, te organizovala odvoz prikupljenog smeća.

Akciji je prisustvovalo tridesetak učesnika, koji su izvršili čišćenje na tri lokacije. Očišćen je lokalitet Mekiškog potoka, a u arboretumu Ćatin greb, izvršeno je okopavanje nasada. Na lokalitetu „Studenac“, izletištu u fazi izrade, izvršeni su zemljani radovi i čišćenje.

S obzirom da su pitka voda i kvalitetna šuma, dva prirodna bogatstva kojima je naša zemlja bogata, jako važna za opstanak živog svijeta na zemlji, ovakve akcije možemo okarakterisati kao ulaganje u budućnost i pomaganje očuvanju svega što su nam genaracije prije nas ostavile na čuvanje i podrška da ih mi učinimo održivim za generacije koje dolaze, svojevrsna je poruka učesnika ove akcije. 

Dok se u Tešnju čistilo, u poslovnoj jedinici „Šumariji Kakanj“, 24.marta, upriličena je akcja pošumljavanja na lokalitetu Slapna Gora, odj.19,  u koordinaciji sa Općinom Kakanj a i sam načelnik, gosp. Aldin Šljivo bio je jedan od učesnika.

Akciji su se pridružili i Asocijacija mladih SDA Kakanj, uposlenici KUŠ – Odjeljenje Kakanj, te učenici osnovne škole „15.april“ Kakanj. Oko četrdesetak učesnika zasadilo je 1.800. sadnica, a kao i u svim poslovnim jedinicama, obezbijeđeni su hrana i sokovi za učesnike.

Akciju pošumljavanja u poslovnoj jedinici „Šumariji Žepče“ proveli su uposlenici a zasađeno je oko 1.500 sadnica crnog bora.  U toku ove sedmice, bit će organizovana akcija pošumljavanja sa Srednjom šumarskom šklom iz Žepča i Košarkaškim klubom „Orlovik“ iz Žepča, gdje se planira sadnja dodatnih 1.500 sadnica.  

Najavljena akcija pošumljavanja u poslovnoj jedinici „Šumariji Maglaj“, bit će održana 01.04.2019. god. a osim uposlenika, učešće će uzeti učenici Gimnazije „Edhem Mulabdić“ iz Maglaja kao i uposlenici KUŠ – Odjeljenje Maglaj.

Akcije pošumljavanja će se nastaviti i u mjesecu aprilu.