Novosti

16Nov

Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: 03-III-52-1/17 od 25.04.2017. godine, te na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme broj:03-5112/18 od 16.11.2018. godine  Direktor preduzeća raspisuje:

JAVNI KONKURS 

za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, a najduže u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, s tim da poslodavac  zadržava pravo da može zaključivati ugovore i na kraće vrijeme shodno potrebama preduzeća i vremenskim uslovima rada.

Poslodavac zadržava pravo da za pojedina radna mjesta obavi provjeru sposobnosti prijavljenih kandidata pismenim, usmenim ili praktičnim testiranjem. Jednom prijavom može se konkurisati na više radnih mjesta.

Zainteresovani kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:                                                                   

1. Prijavu na konkurs;  

2. Diploma/svjedočanstvo o završenom obrazovanju (original ili ovjerenu kopiju);

3. Ovjerena kopija vozačke dozvole za radna mjesta gdje je vozačka dozvala propisana kao poseban uslov;

4. Potvrdu o radnom iskustvu u skladu sa uslovom za svako pojedinačno radno mjesto (potvrda o radnom iskustvu u struci / potvrda o radnom iskustvu na poslovima sjekača u šumarstvu / potvrda o radnom iskustvu na poslovima u šumarstvu);

5. Za radno mjesto “Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima” pri Službi za zaštitu i certificiranje šuma kandidati su dužni dostaviti:

     a. Dokaz o eventualnim učešćima na simpozijima, konferencijama i sl. iz oblasti šumarstva (certifikat i sl.)

     b. Bibliografiju, minimalno 5 naučnih radova objavljenih u indexiranim časopisima (navesti naziv indexiranog časopisa, datum objave i stranica na kojoj je rad objavljen),

Napomena: U slučaju da kandidat bude pozvan na usmeni razgovor na uvid mora dati pomenute časopise.

Prijave kandidata koje ne budu sadržavale jedan od gore navedenih dokaza smatrat će se nepotpunim.

U prijavi obavezno jasno naznačiti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje (navesti tačan naziv poslovne jedinice, radne jedinice).

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 26.11.2018. godine.

Prijave na konkurs, mogu se lično predati u Upravu preduzeća u Zavidovićima, kao i u svakoj Poslovnoj jedinici, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće“Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići,

Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići, 72220 Zavidovići

 (sa naznakom - prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme).

Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Ovaj konkurs je objavljen na službenoj web stranici poslodavca,  na oglasnoj ploči u sjedištu poslodavca i oglasnim pločama poslovnih i radnih jedinica poslodavca.

Javni konkurs sa tabelarnim pregledom pozicija na koje zainteresovani mogu aplicirati, možete preuzeti klikom ovdje.