Novosti

21Sep

Izgradnja šumskog puta Hrasno - Krčmari za potrebe izvoza ogrjevnog drveta za lokalno stanovništvo

Kako bi na vrijeme ispoštovali sve zahtjeve lokalnog stanovništva za ogrjevnim drvetom u općinama Vareš i Breza i prije sezone grijanja udovoljili potrebama za istim, JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići raspisalo je javni poziv za izgradnju šumskog kamionskog puta u odjelu 10. Donja Misoča, odvojak puta Hrasno – Krčmari, koji će omogućitii direktan pristup odjelu u kojem će se vršiti sječa i izvoz ogrjevnog drveta za građane ove dvije općine.

Radove na izgradnji odvojka puta Hrasno – Krčmari izvodit će firma „Porobić“ d.o.o. Zavidovići, koja je dostavila najpovoljniju ponudu u postupku javne nabavke provedene od starne Uprave preduzeća. Jedan od uslova koji je izvođač morao ispoštovati je i adekvatna tehnička opremljenost mehanizacijom koja garantuje brzu i efikasnu izgradnju kako nebi došli u poziciju neispunjavanja obaveza po ugovoru i time ugrozili sječu i izvoz iz gore navedenog odjela a samim time i ispostavu ogrjeva.

Vrijednost ugovora, odnosno izgradnja ovog puta po cjenovnoj ponudi javne nabavke koštat će 36.357,00 KM, a radovi na izgradnji bi trebali početi tokom sljedeće sedmice i bit će završeni u što kraćem vremenskom periodu.

Treba napomenuti da se radi o odjelu sa bukovom sastojinom i naše preduzeće će isporučiti kvalitetan i adekvatan ogrjev za zainteresovane članove lokalne zajednice u navedenim općinama.

Izgradnja šumskih puteva je oduvijek bila dio poslovanja našeg preduzeća i ovaj kamionski put je samo dio šumske putne infrastrukture koja je izgrađena za omogućavanje sječe i izvoza drvnih sortimenata a samim time i zadovoljavanje potreba građana.