Novosti

11Jun

Održan online sastanak u vezi prezentacije sadržaja FSC standarda za BiH u kontekstu odredbi Zakona o šumama FBiH

World Wildlife Fund (WWF) u saradnji sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu realizuje projekat pod nazivom Promicanje odgovornog gospodarenja šumama u Bosni i Hercegovini, koji se završava u augustu 2020. godine. Projekat je usmjeren na razvoj FSC standarda za BiH, podršku radu Grupe za razvoj FSC standarda, te promoviranje certificiranja gospodarenja šumskim resursima. Pored toga, u prethodnom periodu su organizirana dva sastanka (prvi u junu 2018. godine i drugi u junu 2019. godine), koji su imali za cilj da se podstakne dijalog između svih zainteresiranih strana po pitanju unapređenja zakonskog okvira za gospodarenje šumama u FBiH. FSC standardi za BiH su stupili na snagu u martu 2020. godine, te da isti sadržavaju principe i kriterije održivog gospodarenja šumskim resursima. Na osnovu toga na online sastanku je prezentiran sadržaj FSC Standarda BiH u kontekstu odredbi prijedloga Zakona o šumama FBiH iz 2017. godine.

Istaknuto je da će se ovogodišnje certificiranje šuma obaviti po verziji 4 FSC standarda, dok bi se sljedeća kontrolna ocjena (u 2021. god.) obavila po Nacionalnim standardima za Bosnu i Hercegovinu. Vrijeme od marta 2020. do marta 2021. godine je ostavljeno kao tranzicijski period u kojem će preduzeća šumarstva moći da se prilagode izmijenjenim i prilagođenim indikatorima za procjenu gazdovanja u Bosni i Hercegovini.