Novosti

07Feb

Arnelu Rotiću kao najboljem radniku uručen mobilni telefon

U okviru svojih redovnih radnih aktivnosti, generalni direktor preduzeća, Jasmin Devedžić i izvršni direktor za ekonomsko –  finansijske poslove, Anto Perković, posjetili su poslovnu jedinicu „Šumariju Olovo“.

Održan je sastanak sa rukovodiocem poslove jedinice i šefovima radnih jedinica, na kojem su dogovoreni dalji pravci djelovanja i buduće saradnje na realciji Uprava – Poslovna jedinica.

Osim radnog sastanka, posjeta je imala i svečenu notu  jer je iskorištena prilika da generalni direktor, u ime Uprave preduzeća, uruči mobilni telefon Arnelu Rotiću, jednom od najboljih terenskih radnika. Prema riječima nadređenih, Arnelu je pripala nagrada za nesebičan rad i zalaganje u obavljanju poslovnih zadataka.

Poslovi u šumarstvu se, sigurno, svrstavaju među zahtjevnije i teže poslove za koje je potreban znatan fizički napor i ovaj poklon je uručen kao vid motivacije i svojavrsni pokazatelj da se taj rad prepoznaje i cijeni.

"Najveći potencijal ove firme su upravo njeni radnici, i zaista smo ponosni da u svojim redovima imamo ljude kao što je Arnel. Terenski radnici nose najveći teret ovog preduzeća i svakako su najzaslužniji za njegovo uspješno poslovanje. Zbog toga smatramo da ih treba dodatno motivisati i nagrađivati njihov rad", rekao je generalni direktor nakon uručenja poklona. 

Nakon zajedničkog sastanka, članovi Uprave su posjetili i jedno od radilišta u radnoj jedinici „Solun“.