Novosti

17May

Definisan tekst misije društva za potrebe dobijanja FSC certifikata

Parafirajući načelnu odluku o pokretanju procesa certificiranja šuma, odnosno izjavu o predanosti iz januara ove godine, JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići prihvata principe i kriterije FSC-a kao osnovu za certificiranje gospodarenja šumskim resursima.

Ovom izjavom preduzeće prepoznaje potrebu za provođenjem održivog gospodarenja šumskim resursima u skladu sa nacionalnom razvojnom politikom, prioritetima i zakonodavstvom a na osnovu međunarodno dogovorenih i priznatih principa održivog gospodarenja šumama što će u krajnjem voditi ka unapređenju vlastite prakse gospodarenja šumom a sve u cilju zadovoljavanja socioloških, ekonomskih, ekoloških, kulturoloških i duhovnih potreba ljudi.

Aktivnosti koje se provode u cilju dobijanja ovog certifikata intenzivirane su, tako da je na sjednici Nadzornog odbora održanoj 18.04.2018.god. definisan tekst misije društva za potrebe dobijanja FSC standarda, koji glasi : „ Misija preduzeća je da održivo, dugoročno i društveno – odgovorno gospodari šumskim resursima na području Zeničko – dobojskog kantona, uz poštivanje pozitivnih zakonskih odredbi i međunarodnih principa održivog gospodarenja šumskim resursima u cilju zadovoljavanja ekoloških, društvenih, ekonomskih i socijalnih zahtjeva.“

Efekti koji se žele postići kroz certificiranje gospodarenja šumskim resursima su održivo gospodarenje šumama kroz unapređenje performansi poslovanja, očuvanje stabilne pozicije na postojećim i bolji pristup novim tržištima s povećanjem konkurentskih sposobnosti, ali i drugi efekti kao što su transparentnost poslovanja, unapređenje odnosa s javnošću, poslovnim partnerima, krajnjim kupcima i ostalim interesnim grupama.

Share it on :