Novosti

09Oct

Počela implementacija projekta zapošljavanja sezonske radne snage sa Federalnim zavodom za zapošljavanje

Prije nešto više od mjesec dana započeo je implementiranje Ugovora o sufinansiranju zapošljavanja 2019 – mjera Služba u zajedničkim projektima 2019, potpisanim sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, a koji ima za cilj razvijanje vještina i kompetencija nezaposlenih osoba.

Ovaj program je omogućio sufinansiranje zapošljavanja 70 nezaposlenih osoba u trajanju od 5 mjeseci. Obezbijeđena sredstva za ovaj program iznose 157.000,00 KM.

Do prijema u radni odnos 70 radnika, došlo je nakon što je inspekcija rada zabranila angažovanje osoba po „ugovoru o djelu“. Praksa stara više od 50 godina, omogućavala je da se na ovakakv način zapošljava mahom domaće stanovništvo koje gravitira na području gdje ŠPD izvodi radove.

S obzirom da, u skladu sa nalogom ispektora,  više nije bilo moguće angažovati lokalno stanovništvo na poslovima pomoćnih radnika, Uprava preduzeća je tražila rješenje kojim bi se u radni odnos mogla zaposliti nedostajuća radna snaga a da to ne optereti poslovanje preduzeća.

Kako je već bio aktiviran program sufinansiranja zapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje, na sastanku sa direktorom JU“Služba za zapošljavanje ZDK – Zenica“, gospodinom Antom Pešićem, načelno je dogovoreno apliciranje u projektu, da bi nakon prikupljanja dokumentacije došlo do odobrenja sredstava i implementacije navedenog programa.

„Preduzeća trebaju imati bolju saradnju sa Službama za zapošljavanje, s obzirom da se preko ove institucije mogu realizovati zajednički projekti od obostrane koristi, i za poslodavca i za radnika.  Ovo preduzeće će i ubuduće aplicirati na slične projekte koje bude radila Služba za zapošljavanje ZDK, i nadamo se da je ovo samo jedan od zajedničkih projekata s obzirom da preduzeće planira angažovanje radne snage i na proljeće naredne godine jer je sezonska radna snaga neophodna za izvršavanje poslovnih planova“, kazao je direktor Jasmin Devedžić. 

Napori koji su učinjeni kako bi se obezbijedila sredstva za isplatu poreza prema Poreznoj upravi FBiH, počinju da daju svoje rezultate jer je jedan od uslova koji su se morali ispuniti da bi se dobila sredstva namijenjena za ovu svrhu, bio i izmirene obaveze prema Poreznoj upravi FBiH, koje je ovo preduzeće izmirilo u martu ove godine.