Novosti

14May

Usvojen Plan javnih nabavki za 2018.godinu

Na IX redovnoj sjednici Nadzornog odbora održanoj 18.04.2018.godine, usvojen je Plan javnih nabavki JP"ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići, za 2018.godinu. Usvajanjem ovog akta prestaje da važi dosadašnji Privremeni plan javnih nabavki br.02-VII-146-1/17.

Ovim aktom definisane su planirane vrijednosti za nabavku roba, stalnih sredstava, izvršenje usluga i izvođenje radova.

Planirana vrijednost za nabavku roba je 2.711.624,00 KM, za nabavku stalnih sredstava iznosi 1.697.000,00 KM, izvršenje usluga 9.686.823,00 KM, te izvođenje radova 2.135.806,32 KM.

Planom Javnih nabavki stvlja se akcenat na transparentnost u poslovanju a Nadzorni odbor, radi jednostavnijeg i efikasnijeg poslovanja daje ovlaštenje Direktoru preduzeća da pokreće postupke Javnih nabavkni na način i do iznosa utvrđenih Planom nabavke za ovu godinu.  

U cilju informisanja javnosti cijeli akt, sa pojedinačnim stavkama za sve planirane nabavke JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići u 2018.godini, možete preuzeti ovdje.

Share it on :