Novosti

27Jun

Odluka o prijemu uposlenika na određeno vrijeme

Na osnovu člana 6. Pravilnika o radu JP “Šumsko privrednog društva Zeničko – dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, te provedenog Javnog konkursa za prijem uposlenika na određeno vrijeme, br. 03-2342-1/19 od 31.05.2019.godine, Direktor društva je donio Odluku o prijemu uposlenika na oglašena radna mjesta kako slijedi :

Redni br. 

Naziv organizacione jedinice

Oglašena pozicija

Ime i prezime kandidata

1. 

PJ „Šumarija Olovo“

Referent u šumarstvu

2 (dva) izvršioca

Gurda Samir

Hodžić Alen

2. 

PJ "Šumarija Kakanj"

Administrator - blagajnik

1(jedan) izvršilac

Dautović Nermana

3.

PJ“Šumarija Zavidovići“

RJ"Građenje i održavanje"

Građevinski radnik

1(jedan)izvršilac

Zvekić Miralem

Dio konkursa za radno mjesto "Šumarski tehničar – klaser", 1(jedan) izvršilac, u okviru PJ“Šumarije Kakanj“, i radno mjesto „Radnik u šumarstvu“, 1(jedan) izvršilac, u okviru PJ“Šumarije Zavidovići – RJ „Kamenica“, poništava se iz razloga što nije prispjela niti jedna prijava na oglašena radna mjesta.  

Sa izabranim kandidatima će se zaključiti ugovori o radu na određeno vrijeme, za period od najduže do 31.12.2019.godine, shodno stavu Uprave društva.

Ova odluka će biti objavljena, osim na zvaničnoj web stranici preduzeća, i na oglasnim pločama poslovnih jedinica i sjedišta društva.

Odluku o prijemu uposlenika po osnovu navedenog konkursa možete preuzeti ovdje.