Novosti

12Jun

Direktor Perković jedan od panelista Okruglog stola na temu "Izvozne konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora"

12.06.2019.godine, u postorijama Centra poslovnih kompetencija Žepče (Odjel Razvojne agencije Žepče), održan je Okrugli sto na temu „Izvozne konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora“, organizovan u sklopu projekta „Unaprjeđenje poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža – CompetenceNET“.

Panelisti su bili, predsjednica Privredene komore ZDK, Diana Babić, tajnik Privredne komore FBiH, Šemsa Alimanović, sekretar Asocijacije drvne industrije i šumarstva pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH, Selma  Bašagić, te v.d. Izvršnog direktora za ekonomsko – finansijske poslove JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, Anto Perković.

Učešće u diskusiji su uzele i kompanije iz drvoprerađivačkog sektora ZDK, te predstavnici Biroa za zapošljavanje – Biro rada Žepče, a prezentaciju pozitivnih praksi održao je Zoran Vuković, iz Ustanove za stručno obrazovanje odraslih Banja Luka.

Sinergija drvoprerađivačkog i sektora šumarstva, jako je važna za funcionisanje drvoprerađivačke industrije, koja u BiH broji preko 1.400 privrednih subjekata, i upravo od njihovog zajedničkog djelovanja zavisi pozicioniranje domaćih proizvoda na inostranim tržistima.

Cilj organizovanja okruglog stola je evidentiranje svih problema s kojima se susreću bh kompanije u ovom sektoru, prezentovanje aktivnosti koje se provode kako bi se prevazišli isti, te konkretizovanje daljih pravaca djelovanja, kako bi se na što efikasniji način i u što kraćem vremenskom periodu došlo do rješenja koja će olakšati poslovanje privrednih subjekata iz ovog sektora a samim time i omogućiti bolje pozicioniranje na inostranim tržištima.

Neosporan kvalitet i potencijal, kao i inovativna idejna rješenja, nerijetko su prepušteni samostalnom djelovanju privrednika u drvoprerađivačkoj branši, bez podrške institucija, i prepoznavanja suštinskih problema čije rješavanje može biti ključ uspjeha i daljeg razvoja, ne samo ove grane, nego i cjelokupne privrede Bosne i Hecegovine.

Suštinsko rješavanje problema mora početi od zajedničkog djelovanja, koje bi uključivalo, prije svega donošenje Zakona o šumama na nivou Federacije BiH, uvođenje novih carinskih tarifa na drvne sortimenete odnosno rekonstrukcija postojećih, donošenje Strategije razvoja,  uvođenje novih standarda u šumarstvu, certifikacija šumskogospodarskih područja, obrazovanje radne snage shodno potrebama tržišta, odnosno unapređivanje formalnog obrazovanja koje će odgovoriti potrebama realnog sektora, što bi značilo i kvalitetnu radanu snagu, brendiranje proizvoda iz šumarstva i drvne industrije, uvođenje kriterija za raspodjelu drvne mase po stepenu finalizacije proizvoda.

U prethodnom periodu realizovan je veliki broj incijativa koje su pojedinačno doprinijele rješavanju određenih nedostataka ali konačni zaključak panel diskusije je da se jedino kroz institucionalizaciju i sistemsko rješavanje nagomilanih problema, te  osluškivanje potreba privrede i prilagođavanje istim, može doći do željenih rezultata.

Poseban akcent je stavljen na povezivanje, jačanje, umrežavanje i zajedničko napredovanje  drvoprerađivačkog sektora i sektora šumarstva, a uvezivanje svih nivoa organizovanja će doprinijeti kvalitetnijem i svrsishodnijem iskorištavanju potencijala koje šumsrstvo i drvoprerađivački sektor svakako imaju.