Novosti

10May

Javni konkurs za prijem uposlenika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: 03-III-52-1/17 od 25.04.2017. godine, te na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme broj:03-1979/19 od 10.05.2019. godine, direktor preduzeća raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S

za prijem u radni odnos uposlenika na određeno vrijeme

Javni konkurs se raspisuje za slijedeća radna mjesta:

1. Radnik u šumarstvu, poslovna jedinica “Šumarija Olovo“, RJ Olovo – 1 (jedan) izvršilac;

2. Kočijaš – pomoćni radnik, poslovna jedinica „Šumarija Olovo“, RJ Duboštica – 1 (jedan) izvršilac;

3. Referent fakturisanja – blagajnik, poslovna jedinica „Šumarija Zenica“ – 1 (jedan) izvršilac;

4. Stručni saradnik u šumarstvu, poslovna jedinica „Šumarija Žepče“ – 1 (jedan) izvršilac;

5. Šumarski tehničar – primač – otpremač, poslovna jedinica „Šumarija Zavidovići“ – 1 (jedan izvršilac).

Kandidati su dužni dostaviti:

1.Prijavu na konkurs

2.Diplomu o završenom obrazovanju (original ili ovjerena kopiju)

3.Potvrdu o radnom iskustvu – (original ili ovjerena kopija).

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do 31.12.2019.godine, s tim da poslodavac zadržava pravo da može zaključivati ugovore i na kraće vrijeme shodno potrebama preduzeća i vremenskim uslovima rada.

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 17.05.2019. godine.

Prijave na konkurs se mogu predati lično u Upravu preduzeća u Zavidovićima  kao i Poslovnoj jedinici za koju se vrši prijem radnika, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće

 “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići,

 Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići,

72 220 Zavidovići

(sa naznakom – Prijava na javni konkurs na određeno vrijeme)

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz konkurs ne dostave traženu dokumentaciju, neće biti uzete na razmatranje.

Ovaj konkurs će biti objavljen na službenoj web stranici poslodavca,  na oglasnoj ploči u sjedištu poslodavca i oglasnim pločama Poslovnih jedinica Olovo, Zenica, Žepče i Zavidovići.

Odluku o raspisivanju javnog konkursa za prijem uposlenika u radni odnos na određeno vrijeme možete preuzeti ovdje, a dodatna obrazloženja, kao i uslove koje kandidati moraju ispunjavati za oglašene pozicije možete preuzeti ovdje.