Novosti

17Apr

Praktična nastava za studente II godine Šumarskog fakulteta održana u poslovnoj jedinici "Šumariji Vareš"

Dana 16.04.2019.god., poslovna jedinica „Šumarija Vareš“, bila je domaćin studentima II godine Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Već tradicionalno ova šumarija ima ovakav vid saradnje sa Šumarskim fakultetom i svake godine organizuje posjete za studente, kako bi se mladi, budući inženjeri šumarstva pobliže upoznali sa radovima u šumarstvu i stekli uvid u praktični dio zanimanja za koje se školuju.

Posjete studenata su većinom vezane za predmete koje slušaju u oviru svog procesa obrazovanja. Tako je i ova posjeta organizovana kao praktični dio nastave za predmet Osnove mehanizacije u šumarstvu, koji slušaju kod prof.dr. Velida Halilovića, koji je i bio inicijator nastave ovakvog tipa.

Gostima je riječi dobrodošlice uputila rukovodilac poslovne jedinice „Šumarije Vareš“ Mirnesa Avdukić, dipl.ing.šum., a voditelji kroz obilazak radilišta bili su šef radne jedinice“Okruglica“ Fahrudin Brkić dipl.ing.šum. i poslovođa iskorištavanja šuma Zukan Mirsad.

Terenska nastava  je održana u odjelu 14.Gornja Misoča, gdje se studenti upoznati sa svim fazama iskorištavanja šuma. Sječa i izvoz drvnih sortimenata, u ovom odjelu, vrše se vlastitom radnom snagom a upoznati su sa radom traktora i forwardera koji se koriste kao sredstava rada prilikom iskorištavanja.

Mnogi od studenata su se prvi put susreli sa radovima na iskorištavanju šuma i nisu krili zainteresovanost za dobijanje što više informacija o samoj proizivodnji, a težak rad u šumskim uslovima većina ih je okarakterisala kao izazov koji će rado prihvatiti zbog profesije koju vole.

Studentima  su predočene i neprilike s kojima se susreću svi koji se bave ovom privrednom granom, kao što su nepredviđeni kvarovi na mašinama ili loši vremenski uslovi, kako bi im što bliže pojasnili kompleksnost i međusobnu povezanost velikog broja faktora koji utječu na sam proizvodni proces. To su situacije s kojima će se svakodnevno susretati kada jednom postanu inženjeri šumarstva i budu dio tog procesa.

Domaćini nisu krili zadovoljstvo što su prepoznali oduševljenje i zainteresovanost mladih ljudi za šumarstvo sa svim njegovim prednostima i nedostatcima, podsjećajući da je formalno obrazovanje samo uvod u znanje o cjelokupnom sistemu šumarstva koje će se vremenom nadograđivati.

Intenzivna sardnja JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići sa Šumarskim fakultetom u Sarajevu ostvarauje se kroz razne projekte, istraživanja, i međusobnu podršku, a ovakav vid saradnje, svakako, se realizuje na obostrano zadovoljstvo, jer je ulaganje u znanje mladih ljudi najveća investicija jednog društva.