JAVNI POZIVI

19Mar

Javni poziv za nabavku LZS - Odjeće i obuće, br. 37/20


DATUM ZAVRŠETKA: 30.03.2020.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-1-28-3-36/20  –  Javni poziv za nabavku LZS odjeća i obuća, br. 37/20, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora 5.750,00 KM bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 29.03.2020.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 30.03.2020. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom Nabavka LZS – odjeće i obuće, Ponuda u postupku br. 37/20  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 30.03.2020.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.