JAVNI POZIVI

25Feb

Ispravka javnog poziva za nabavku goriva, br. 07/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 05.03.2020.

Ispravka obavještenja o javnoj nabavci br. 360-1-1-97-8-28/20  –  Javni poziv za nabavku goriva, 07/20, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 04.03.2020.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 05.03.2020. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom Nabavka goriva, Ponuda u postupku br. 07/20  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 05.03.2020.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Navedena ispravka se odnosi na izmjenu roka za preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju, te izmjenu roka za prijem ponuda, kao i vremena otvaranja ponuda. 

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.