JAVNI POZIVI

22Jan

Javni poziv za nabavku nasipnog materijala, br. 15/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 06.02.2020.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-3-3-5/20  –  Javni poziv za nabavku nasipnog materijala, br. 15/20, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora 19.500,00 KM bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 05.02.2020.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 06.02.2020. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka nasopnog materijala, Ponuda u postupku br. 15/20  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 06.02.2020.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje