JAVNI POZIVI

23Dec

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke motornih pila, br. 09/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 23.12.2019.

Na osnovu člana 110 Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14) , a shodno zaprimljenoj žalbi na tendersku dokumentaciju,  donosi se,

O D L U K A 

o obustavljanju  postupka javne nabavke motornih pila, br. 09/20

Na osnovu javnog poziva za nabavku motornih pila, za potrebe JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak otvaranja i ocjene ponuda.

Nakon preuzimanja tenderske dokumentacije jednog od ponuđača, izjavljena je žalba na tendersku dokumentaciju.

Izjavljenja žalba je blagovremena, dopuštena i izjavljena od strane ovlaštenog lica. . Navedeni postupak se obustavlja do donošenja konačne odluke Ureda za razmatranje žalbi.

U skladu sa odlukom/rješenjem, po izjavljenoj žalbi, ugovorni organ će o nastavku postupka obavijestiti sve učesnike u postupku.

Odluku možete preuzeti ovdje.