JAVNI POZIVI

02Oct

Javni poziv za nabavku teretnog - terenskog kombinovanog vozila, br. 87/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 17.10.2019.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-75-3-141/19  –  Javni poziv za nabavku terenskog – teretnog komobinovanog vozila, br. 87 /19, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora 49.450,00 KM bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 15.10.2019.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 17.10.2019. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka teretnog terenskog kombinovanog vozila, Ponuda u postupku br. 87 / 19  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 17.10.2019.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.