JAVNI POZIVI

09May

Javni poziv za nabavku rezervnih dijelova za traktor LKT 81, br. 51/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 23.05.2019.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-38-3-67/19 –  Javni poziv za nabavku rezervnih dijelova za traktor LKT 81,  br. 51/19, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma iznosi  35.000,00 KM, bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 23.05.2019.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 24.05.2019. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka rezervnih dijelova za traktor LKT 81, Ponuda u postupku br. 51 / 19  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 24.05.2019.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.