JAVNI POZIVI

06May

Javni poziv za nabavku motornih pila, br. 41/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 19.05.2021.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-43-3-65/21 – Javni poziv za nabavku motornih pila, br. 41/21, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora 29.870,10  KM, bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 19.05.2021.godPonude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 21.05.2021. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka motornih pila, Ponuda u postupku br. 41/21  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 19.05.2021. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.