JAVNI POZIVI

13Apr

Javni poziv za dostavljanje ponuda za obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja u 2021. godini


DATUM ZAVRŠETKA: 31.12.2021.

J A V N I   P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OBRAZOVNE USLUGE I

USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA U 2021. GODINI

1. NAZIV UGOVORNOG ORGANA

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMSKO  PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA d.o.o. ZAVIDOVIĆI

2. OPIS PREDMETA NABAVKE

Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja.

3. RAZDOBLJE NA KOJE SE ZAKLJUČUJE UGOVOR

Tokom 2021. godine

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE

6.000,00 KM bez PDV-a

5. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

Nije primjereneno – član 7. stav (4) tačka d) Pravilnika

Ponudom se smatra svaki dokument koji sadrži cijenu sa PDV-om.

6. USLOVI KOJE PONUĐAČ TREBA ISPUNITI

Da su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti.

7. RAZDOBLJE VAŽENJA PONUDE

Do 31.12.2021. godine.

8. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Ponude se dostavljaju putem faxa, poštom i/ili elektronski.

9. ADRESA NA KOJU SE PONUDA DOSTAVLJA

JP "ŠUMSKO  PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA" d.o.o. ZAVIDOVIĆI

Alije Izetbegovića br.25., 72220 Zavidovići

Tel: 032/877-834

Fax: 032/879-029

10. DA LI SE UGOVOR ZAKLJUČUJE ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ODREĐENE USLUGE ILI NA RAZDOBLJE KOJE MOŽE BITI DUŽE DO ČETIRI GODINE:

Ugovori će se zaključivati jednokratno, prema potrebi, tokom 2021. godine. Račun za izvršenu uslugu smatrat će se ugovorom, od jednog ili više dobavljača.

11. KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDE (DATUM, VRIJEME I MJESTO):

31.12.2021. godine do 12.00 sati, Alije Izetbegovića br.25., 72220 Zavidovići

12. KONTAKT TELEFON I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE

Tel: 032/877-834

Fax: 032/879-029