JAVNI POZIVI

20Oct

Javni poziv za nabavku usluga certificiranja, br.68/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 27.10.2020.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-2-68-3-104/20 – Javni poziv za nabavku usluga certificiranja, br. 68/20, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 26.10.2020.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 27.10.2020. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka usluga certificiranja, Ponuda u postupku br. 68/20  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 27.10.2020. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.